Olaines panorāma
Notikusi skolu parlamentāriešu tikšanās

Notikusi skolu parlamentāriešu tikšanās

Notikusi skolu parlamentāriešu tikšanās

12.janvārī notika Olaines novadā esošo izglītības iestāžu pašpārvalžu pārstāvju tikšanās, lai atsāktu pieredzes apmaiņu un pašpārvalžu kopīgu izaugsmi, lai jaudīgi iesāktu 2022.gadu!

Tikšanās sākumā jaunieši iepazinās izmantojot platformu “GatherTown”. Tad dalījās pieredzē par sasniegumiem un arī kļūdām, runāja par turpmāk nepieciešamo atbalstu. Tikšanās otrajā daļā dalībnieki izvērtēja Olaines novada jaunatnes politikas stratēģiju un izteica idejas tās pilnveidei. Jaunieši uzsvēra emocionālā atbalsta un veselīga dzīvesveida nozīmi ikdienā, ka nepieciešams paplašināt esošās iespējas un piedāvājumu.

Jaunieši, kā lielāko ieguvumu no tikšanās minēja, interesantu darbu grupās, iespēju iepazīt jaunus cilvēkus un iegūt pieredzi un motivāciju.

Paldies jauniešiem no Olaines 1.vidusskolas, Olaines 2.vidusskolas un RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas par aktīvo iesaisti!

 

Tikšanos organizēja Olaines novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību "Pašpārvalžu atbalstam".

 

Pašpārvalde ir demokrātiska un brīvprātīga skolēnu/audzēkņu vēlēta institūcija ar mērķi —  pilnveidot izglītības iestādes mācību un sabiedrisko dzīvi, balstoties uz audzēkņu, pedagogu un administrācijas vajadzībām un saskaņojot tās. Pašpārvaldes mērķis ir attiecināms uz visām darbības jomām.

Informāciju sagatavoja:
Jaunatnes lietu speciāliste
Agnese Kalniņa