Olaines panorāma
Olainē izveidotas kopstrādes telpas

Olainē izveidotas kopstrādes telpas

Olainē izveidotas kopstrādes telpas

Olainē izveidotas kopstrādes telpas – jaunas iespējas uzņēmējiem un iedzīvotājiem

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs (turpmāk – ONUAC) sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību ir izveidojis modernas un labiekārtotas publiskas kopstrādes telpas. Plānots, ka tās izmantos kopīgiem novada uzņēmēju un iedzīvotāju pasākumiem, aktivitātēm, ideju radīšanai, meistarklasēm, prototipēšanai, mazāk aizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanai.

Līdz ar kopstrādes telpu izveidošanu Olaines novadā daļēji tiek atrisināts arī jautājums par mūsdienīgu telpu pieejamības nodrošināšanu semināriem un meistarklasēm, kuru saturs saistīts ar uzņēmējdarbību, izglītību un mūžizglītību (līdz 20 personām), kā arī sanāksmēm (līdz 10 personām). Esošajiem un topošajiem uzņēmējiem tiek piedāvāts strādāt atvērtā tipa darba telpās, izvēloties viņiem piemērotu un darba specifikai nepieciešamo darba režīmu – individuāli dažas stundas dienā, dažas reizes nedēļā vai ilgstoši.

Veidojot jaunajās telpās kvalitatīvu, modernu vidi gan uzņēmējdarbības, gan dažādu interešu attīstībai un veicināšanai, ONUAC īstenoja Lauku atbalsta dienesta LEADER projektu “Olaines kopstrādes telpu aprīkošana” (projekta Nr. 22-04-AL04-A019.2201-000004). Projekta ietvaros iegādāts šāds aprīkojums praktiskai, mūsdienu prasībām atbilstošai un ērtai telpu izmantošanai: interaktīvais displejs, mēbeles (darba galdi un krēsli), datora bloks, multifunkcionāls printeris, laminēšanas iekārta, 3D printeris, divi monitori, fotoaparāts, skaņu slāpējošas starpsienas, kafijas aparāts un mikroviļņu krāsns.

Kopstrādes telpas atrodas Olaines Mežaparka teritorijā Veselības ielā 7, Olainē. Kontaktinformācija: e-pasta adrese kopstrade@olaine.lv, tālrunis 24429131.

Aicinām izmantot iespēju tikties un strādāt, attīstīt un īstenot savu darbību un mērķus! Vēršam uzmanību, ka darbs vai kādas citas aktivitātes kopstrādes telpās notiek tikai darbdienās un ar iepriekšēju pieteikšanos.

 


Projekts “Olaines kopstrādes telpu aprīkošana” (projekta Nr. 22-04-AL04-A019.2201-000004) tika līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas ir 15 645,06 eiro, attiecināmās izmaksas ir 15 566,71 eiro, no kuriem 14 010,03 eiro ir publiskais finansējums un 1635,03 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.

Logo rinda