Olaines panorāma
Olainē rekonstruēti maģistrālie siltumtīkli

Olainē rekonstruēti maģistrālie siltumtīkli

Olainē rekonstruēti maģistrālie siltumtīkli

Olainē ir pabeigti būvdarbi Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam Nr. 4.3.1.0/17/A/079 “Siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Olaines pilsētā”, kura ietvaros nomainīti vairāk nekā 3 km siltumtrašu. Projekta kopējie izdevumi ir 2 295 617 eiro. No šīm izmaksām jeb kopējiem attiecināmajiem izdevumiem 40% jeb 758 882 eiro tiek segti no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem. Pārējais finansējums tiek segts no AS “Olaines ūdens un siltums” līdzekļiem.

Siltumtrašu izbūvei tika izmantotas rūpnieciski izolētas caurules, kuru galvenās priekšrocības ir minimāli siltuma zudumi, ilgs kalpošanas laiks (30–50 gadi) un vienkārša savienojumu montāža, kas nodrošina efektīvu termisko izolāciju un hidroizolāciju. Projekta realizācijai ir arī pozitīva ietekme uz vidi, jo ir samazināti siltuma zudumi, samazinātas ūdens noplūdes, kas rodas avāriju gadījumā, panākta kurināmā ekonomija, kas samazinās atmosfērā nonākošo kaitīgo emisiju daudzumu. Arī drošība bija viens no aspektiem siltumtīklu maiņai, jo līdzšinējie bija novecojuši un radīja avārijas riskus. Atsevišķās vietās, kur tika veikta dzelzsbetona konstrukciju demontāža un nomaiņa ar jaunām, tika konstatēts, ka šīs konstrukcijas ir saglabājušās no pilsētas būvniecības laikiem – 20. gadsimta 60. gadiem.

Vislielākie ieguvēji no projekta realizācijas ir Olaines pilsētas iedzīvotāji, kas vasarā darbu norisi izjuta atsevišķos brīžos, kad bija pārtraukta karstā ūdens padeve daudzdzīvokļu mājās, taču rezultātā paveiktie darbi dos iespēju nodrošināt nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi siltumenerģijas patērētājiem daudzu gadu garumā. Viņi šo ieguvumu sajutīs arī savā rēķinā par patērēto siltumenerģiju – tikai īstenojot šo centralizētās siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas projektu ar ES Kohēzijas fonda palīdzību, ir iespējams nodrošināt, ka Olaines novada pašvaldība var saglabāt vienu no zemākajiem centralizētās siltumapgādes tarifiem Latvijā.

Projekta rezultātā tika pilnībā rekonstruēta centralizētās siltumapgādes sistēma vairāk nekā ¼ daļā no visiem pilsētas siltumtīkliem, tādējādi uzlabojot Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti un būtiski samazinot zudumus un avārijas riskus. Projekta ietvaros ir izdevies arī uzlabot Olaines pilsētas izskatu, atbrīvojot pilsētvidi no vairākiem vēsturiskiem mantojumiem, piemēram, no gaisa siltumtrases Jelgavas ielā.