Olaines panorāma
Olaines 1. vidusskola stāsta par “Erasmus+” projektu “Water Unites Us”

Olaines 1. vidusskola stāsta par “Erasmus+” projektu “Water Unites Us”

Olaines 1. vidusskola stāsta par “Erasmus+” projektu “Water Unites Us”

No 31. marta līdz 7. aprīlim Olaines 1. vidusskolas delegācija sešu cilvēku sastāvā devās uz pēdējo “Erasmus+” projekta “Water Unites Us” skolotāju un skolēnu mobilitātes pasākumu Metkovičā, Horvātijā. Braucienā piedalījās projekta koordinatore Olaines 1. vidusskolā Lilita Zujeva, vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotājs Jānis Tkačuks, skolas direktors Jāzeps Volāns un trīs 11.–12. klašu skolnieces – Greta Vilāne, Agnese Rituma un Vendija Tomsone.

Pirmdien skolā notika mākslas nodarbība, kuru vadīja mūsu skolas vizuālās mākslas skolotājs Jānis Tkačuks. Projekta dalībniekiem bija jāuzzīmē jebkurš reāli eksistējošs jūras iemītnieks vai arī iedomāts. Pēc mākslas nodarbības bija nacionālo jūras ēdienu gatavošanas nodarbība. Dalībnieki gatavoja vienu savas valsts tradicionālo jūras velšu ēdienu. Dienas noslēgumā bija tradicionālais starpkultūru vakars ar nacionālo ēdienu degustāciju.

Tikšanās laikā apmeklējām Dubrovnikas vecpilsētu un Splitu, iepazināmies ar jūras sāls ieguvi Stonā, apmeklējām Neretvas upes deltu un iepazināmies ar Neretvas upes deltas floru un faunu.

Liels paldies Olaines novada domei par atbalstu projekta norisē, visiem “Erasmus+” projektā iesaistītajiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem un kolēģiem par atbalstu, sapratni un ieguldīto darbu projekta norisē mūsu skolā.

No 13. līdz 18. aprīlim Akhisarā, Turcijā, notika “Erasmus+” projekta “Water Unites Us” pēdējā koordinatoru tikšanās. Tās laikā tika prezentēti projekta gala produkti – noteiktu ūdens ekosistēmu floras un faunas e-grāmata, tradicionālo jūras velšu e-grāmata, kā arī parādīti katras valsts video par divu gadu darbu projektā.

Turku darba grupa prezentēja izveidoto kalendāru ar visu projektā iesaistīto skolu sagatavotām fotogrāfijām, kuras vislabāk raksturo ūdens ekosistēmas. Tika apspriesti aptauju rezultāti pēc katras tikšanās reizes, tika izvērtēta partneru sadarbība projekta laikā, kā arī projekta rezultātu izplatīšana un tā ietekme uz katras valsts skolas darbu.

Projekta dalībniekiem tika piedāvāta arī plaša ekskursiju programma – Istanbulas apskates ekskursija, Pamukale, Efesa.

 

Lilita Zujeva,

projekta koordinatore Olaines 1. vidusskolā