Olaines panorāma
Olaines 1. vidusskola uzņēma Erasmus+ projekta It’s Time to Care dalībniekus

Olaines 1. vidusskola uzņēma Erasmus+ projekta It’s Time to Care dalībniekus

Olaines 1. vidusskola uzņēma Erasmus+  projekta It’s Time to Care dalībniekus

No 11. līdz 14. februārim Olaines 1. vidusskolā notika “Erasmus+” starptautiskā skolu projekta “It’s Time to Care” vizīte Latvijā. Tikšanās tēma – ilgtspējīga pilsēta. Pasākumā piedalījās 13 skolotāji un 24 skolēni no mūsu partnerskolām – Pršerovas Čehijas Republikā, Birgu Maltā, Kubas Portugālē, Lohjas Somijā un Varnas Bulgārijā. Kopumā projektā bija iesaistīti 63 cilvēki.    

Pirmdien iepazīstinājām viesus ar mūsu skolu, skolēniem bija iespēja apmeklēt vairākas stundas. Vislielākie iespaidi visiem bija par skolas bibliotēku. Pēcpusdienā katra valsts prezentēja sagatavoto mājasdarbu par doto tēmu. Pēc prezentācijas katra komanda izvirzīja savai valstij aktuālu problēmu par tēmu “Ilgtspējīga pilsēta”, un pārējo valstu dalībnieki deva padomus, ko varētu darīt, lai šo problēmu atrisinātu.

Otrdien devāmies ekskursijā uz Ķemeru Nacionālā parka informācijas centru “Meža māja”, kur iepazināmies ar Ķemeru pilsētas ilgtspējīgas attīstības plānu, skolēniem un skolotājiem bija iespēja piedalīties vairākās radošajās darbnīcās. Daudzi maltiešu, bulgāru un portugāļu skolēni un skolotāji pirmo reizi mūžā redzēja sniegu, viņu sajūsma bija neizmērojama – sniega izbaudīšana gan meža takā, gan Jaunķemeru jūrmalā ir neaprakstāma!

Trešdien apmeklējām Olaines novada pašvaldību, kur mūs uzrunāja Olaines novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Purviņa, savukārt Olaines novada priekšsēdētāja padomnieks Kristaps Kauliņš pastāstīja par Olaines novada ilgtspējīgu attīstību. Visi saņēmām piemiņas veltes no mūsu pašvaldības. Šajā dienā apmeklējām arī Olaines novada uzņēmumus – gaisa filtru ražotni “Dinair Filton” un SIA “Nordic Plast”, kura pāsrtrādā otrreizējo izejvielu, pēcpusdienā devāmies uz uzņēmumu “Ķiploku pasaule”, kas audzē un pārstrādā ķiplokus un dārzeņus, veidojot gardas un pārsteidzošas garšu kombinācijas.

Ceturtdien skolā notika divi radošie semināri – “Zero Waste”, ko vadīja mūsu skolas absolvente Brigita Medne, un “Robotikas seminārs”, ko vadīja RTU profesors Aleksejs Jurenoks. Pēcpusdienā visiem bija iespēja baudīt Olaines 1. vidusskolas popgrupas “6. alianse” un mūsu TDK “Dzērve” priekšnesumus.

Četras dienas pagāja nemanot, esam ieguvuši jaunus draugus un iespaidus. Liels paldies par atbalstu Olaines novada pašvaldībai, īpašs paldies Mārītei Rūjai un Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra direktorei Edītei Alksnei. Milzīgs paldies mūsu skolēnu vecāku viesģimenēm, un vislielākais paldies Olaines 1. vidusskolas kolēģiem par atbalstu projekta norisē mūsu skolā.

 

L. Zujeva,

projekta koordinatore,

Olaines 1. vidusskola