Olaines panorāma
Olaines 1. vidusskolas delegācija piedalījās “Erasmus+” projekta “It’s Time to Care” pasākumā Lohjā, Somijā

Olaines 1. vidusskolas delegācija piedalījās “Erasmus+” projekta “It’s Time to Care” pasākumā Lohjā, Somijā

Olaines 1. vidusskolas delegācija piedalījās “Erasmus+” projekta “It’s Time to Care” pasākumā Lohjā, Somijā

No 6. līdz 11. oktobrim Olaines 1. vidusskolas delegācija astoņu cilvēku sastāvā piedalījās kārtējā “Erasmus+” projekta “It’s Time to Care” mobilitātes pasākumā Lohjā, Somijā. Braucienā devās angļu valodas skolotāja Ilze Gaile, direktora vietniece Inga Seļuka, ķīmijas skolotājs Mārtiņš Zelders, dabaszinību skolotāja Brigita Zute un četri skolēni – Jana Romaņeca un Krists Polencs (9. kl.), Samanta Reinika un Pēteris Lubāns (11. kl.). Projektā ir iesaistīti skolēni un skolotāji arī no Čehijas, Bulgārijas, Maltas un Portugāles.

Vizītes  tēma bija “Ilgtspējīga sabiedrība”. Tās laikā prezentējām savu darbu, kurā bijām apkopojuši informāciju par dažiem ilgtspējīgas sabiedrības aspektiem mūsu valstī. Klausījāmies lekcijas, iesaistījāmies dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar vizītes tēmu. Uzzinājām par somu jauniešu iesaistīšanos pašvaldības dzīves organizēšanā, iepazināmies ar pāris vietējiem mājražotājiem, apmeklējām atkritumu šķirošanas laukumu, devāmies zero waste pārgājienā, iepazinām arī somu skolu un varējām iesaistīties mācību stundu norisē. Neparastākais bija piedalīšanās mājturības stundā, kur tika ceptas somiem raksturīgas maizītes, arī darboties no dažādu valstu skolēniem veidotās grupās, izstrādājot pilsētas maketu atbilstošam ilgtspējīgas sabiedrības modelim. Aizraujošs bija arī somu deju vakars. Skolēni dzīvoja viesģimenēs, tādējādi labāk iepazīstot somu dzīves ikdienu un paradumus.

 

Ilze Gaile,

grupas vadītāja