Olaines panorāma
Olaines evaņģēliski luteriskā draudze

Olaines evaņģēliski luteriskā draudze

Olaines evaņģēliski luteriskā draudze

Olaines evaņģēliski luteriskā draudze organizē kapu svētkus:

  • Olaines kapos - 2. augustā plkst. 15.00
  • Sila kapos - 8. augustā plkst. 9.45
  • Birzuļu kapos - 8. augustā plkst. 11.00
  • Pēternieku (Bērzkalnu) kapos - 8. augustā plkst. 12.30

Mācītājs Oskars Skrodelis
tālr. nr. 25908485

 


 

  • Aicinām iedzīvotājus sakopt kapu kopiņas un atkritumus izmest tiem paredzētajās vietās.  Kapu apsaimniekotājs A/S “Olaines ūdens un siltums” visās novada kapsētās ir organizējis smiltis, kuras iedzīvotāji var bez maksas lietot kapu labiekārtošanai.
  • Dodoties uz kapiem, aicinām iedzīvotājus ūdeni ņemt līdzi, jo iespējams, ka sausuma periodā kapsētu akas ir tukšas.
  • Atgādinām, ka izmantojot A/S “Rīgas Taksometru parks” sabiedrisko transportu nokļūšanai uz kapiem un  uzrādot Olaines  novada iedzīvotāja karti, iedzīvotāji var braukt bez maksas. Autobusa saraksts pieejams šeit: https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/transports#gsc.tab=0.