Olaines panorāma
Olaines novada Bāriņtiesa meklē aizgādni sievietei

Olaines novada Bāriņtiesa meklē aizgādni sievietei

Olaines novada Bāriņtiesa meklē aizgādni sievietei

Olaines novada Bāriņtiesa meklē aizgādni sievietei, 63 gadi, slimo ar psihisku slimību. Sievietei periodiski nepieciešama psihiatra uzraudzība un regulāra medikamentu lietošana. Saskaņā ar tiesas spriedumu aizgādnis rīkojas kopā ar aizgādnībā esošo personu viņas rīcībspējas ierobežotajā apjomā. Sieviete dzīvo sev piederošā dzīvoklī Olainē, Olaines novadā.

Par aizgādņa pienākumu pildīšanu paredzēts ikmēneša pabalsts.

Papildus informācijas noskaidrošanai, lūdzam sazināties ar bāriņtiesas locekli Olgu Šķerbergu pa tālruni 20367833 vai e-pastu olga.skerberga@olaine.lv