Olaines panorāma
Olaines novada īsās ziņas (26.05.23.)

Olaines novada īsās ziņas (26.05.23.)

Stūnīšos uzsākti gājēju un velosipēdu ceļa izbūves darbi. Stūnīšos uzsākti gājēju un velosipēdu ceļa izbūves darbi.
   
•	Uzsākti būvdarbi autostāvvietas paplašināšanai un izbūvei pie nesen renovētās daudzdzīvokļu mājas  Parka ielā 7

Uzsākti būvdarbi autostāvvietas paplašināšanai un izbūvei pie nesen renovētās daudzdzīvokļu mājas Parka ielā 7, Olainē. Paredzēts izveidot stāvlaukumu ar betona bruģakmens segumu 25 automašīnu vietām. Stāvlaukums lietošanai būs pieejams neierobežoti visiem tuvējo māju iedzīvotājiem.

   
OPII "Čiekuriņš" ēka

Tiek plānots, ka jaunajā mācību gadā savas durvis vērs Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”, tāpēc jau šobrīd tiek veidota iestādes komanda un ir izsludinātas pirmās vakances: vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā, lietvedis arhivārs, tehniskais strādnieks – saimnieks.

Vairāk lasiet te

   
Tāfele, grāmatas, zīmuļi, āboli un monētas (saliktas kaudzītēs)

2022./2023. mācību gada 2. semestrī pašvaldības piešķirto stipendiju saņem 48 Olaines 1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas 10.–12. klašu audzēkņi. 25 skolēni saņem ikmēneša stipendiju 60 eiro apmērā (par vidējo vērtējumu, kas nav zemāks par 8,5 ballēm) un 23 skolēni – 40 eiro apmērā (par vidējo vērtējumu, kas nav zemāks par 7 ballēm). 

Olaines novada domes 2020.gada 26.augustā apstiprinātie noteikumi Nr.NOT2/2020 “Kārtība, kādā piešķir stipendijas Olaines novada vispārizglītojošo skolu 10.-12.klašu skolēniem” pieejami te

   
Pašvaldības dāvana jaundzimušajiem - Latvijas amatnieku kalta 925. proves sudraba monēta (Laimes mātes vērdiņš) prasmīgu meistaru darinātā ozolkoka kastītē ar iegravētu bērna vārdu, dzimšanas datiem un Olaines novada logo.

Pašvaldība ir izsūtījusi ielūgumus un rīt, 27. maijā, gaida jaundzimušo novadnieku sveikšanas svētkos 2022. gadā dzimušos bērniņus kopā ar vecākiem. Pasākums notiks Olaines Kultūras namā Zeiferta ielā 11, Olainē: plkst. 11.00, plkst. 12.30 un plkst. 14.00. Svinīgajā pasākumā 177 bērniņiem (82 meitenītēm un 95 zēniem) tiks pasniegta pašvaldības sarūpēta simboliska personalizēta dāvana – Latvijas amatnieku kalta 925. proves sudraba monēta (“Laimes mātes vērdiņš”) prasmīgu meistaru darinātā ozolkoka kastītē ar iegravētu bērna vārdu, dzimšanas datiem un Olaines novada logo.

   
Vizuālis izsolēm

Olaines novada pašvaldība atsavina publiskā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli sešus pašvaldībai piederošus zemesgabalus. Pieteikšanās izsolēm notiks no 7. jūnija plkst. 13.00 līdz 27. jūnijam. Vairāk lasiet te

   
Mežezera pastaigu taka Jaunolainē izvirzīta skates “Gada labākā būve Latvijā 2022” otrajai kārtai nominācijā “Ainavas būve”. 23. maijā žūrijas komisija klātienē veica laipas apskati .

Mežezera pastaigu taka Jaunolainē izvirzīta skates “Gada labākā būve Latvijā 2022” otrajai kārtai nominācijā “Ainavas būve”. 23. maijā žūrijas komisija klātienē veica laipas apskati un vērtēšanu. Gaidām rezultātus.

   
Jāņupes karjers no putnu lidojuma

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis LEADER projektu Nr. 23-04-AL04-A019.2205-000002 “Jāņupes karjera teritorijas labiekārtošana”. Projekta attiecināmās izmaksas ir 20 000 eiro, publiskais finansējums – 18 000 eiro.

   
Olaines Mūzikas un mākslas skolas logotips

Olaines Mūzikas un mākslas skola izsludina audzēkņu uzņemšanu 2023./2024. mācību gadam profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā un māksla. Konsultācijas un iestājpārbaudījumi ir jūnija sākumā.

Vairāk lasiet te

   
Radošā darbnīca - bērni veido smilšu glezniņas

Olaines bērnu un jauniešu atbalsta centrs “Olaks” aicina bērnus vasaras brīvlaikā otrdienās un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00 apmeklēt radošās darbnīcas un lietderīgi pavadīt brīvo laiku kopā ar vienaudžiem centra telpās. Centrs strādā darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 Stacijas ielā 38A, Olainē.

   
Novada svētku baneris

Tiekamies Olaines novada svētkos! Rīt varēsim baudīt koncertus, interaktīvās strūklakas, gaismas un skaņas instalāciju “Gaismas vainags”, sportiskās aktivitātes, radošās darbnīcas, mājražotāju un amatnieku tirdziņu, cirku un citas aktivitātes.

Programma pieejama te