Olaines panorāma
Olaines novada p/a „Olaines sociālais dienests” aicina darbā sociālo darbinieku

Olaines novada p/a „Olaines sociālais dienests” aicina darbā sociālo darbinieku

 

Olaines novada pašvaldības aģentūra ”Olaines Sociālais dienests” aicina darbā 

VAKANCE SOCIĀLAIS DARBINIEKS/CE DARBAM AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

(uz nenoteiktu laiku, profesiju klasifikatora kods 2635 03)


Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • prasme pārzināt un pielietot sociālo jomu reglamentējošos normatīvos aktus;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem un/vai sociālajā darbā ar jauniešiem;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • tiks ņemti vērā dokumenti par apmācībām sociālo risku novērtēšanā ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī metodiskās apmācības sociālajam darbam ar jauniešiem un ģimenēm ar bērniem.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt sociālo darbu ar jauniešiem;
 • saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantu veikt likumpārkāpumu profilakses darbu, iekārtot profilakses lietu, izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu, nodrošināt starpprofesionālo sadarbību;
 • veikt sociālo darbu ar bērniem, kuri zaudējuši savas bioloģiskās ģimenes aprūpi un dzīvo aizbildņu ģimenēs vai audžu ģimenēs, aizbildņiem un audžuvecākiem, nodrošinot individuālām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, kā arī veikt sadarbību ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem;
 • konsultēt klientus par pieejamiem atbalsta veidiem, piesaistīt nepieciešamos resursus, sniedzot individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālpsiholoģisko atbalstu;
 • sekmēt ar bērnu audzināšanu saistīto prasmju attīstību bērna aprūpes veicējiem, veicināt klientu sociālo prasmju pilnveidi un jaunu prasmju veidošanos;
 • atspoguļot darba procesu un sasniegto rezultātu dinamiku atbilstoši sociālā gadījuma vadīšanas dokumentācijas prasībām;
 • organizēt un vadīt atbalsta un izglītojošas grupas.

 

Darba alga (bruto) 1485,00 euro

Sociālās garantijas, veselības un dzīvības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika).

Darba slodze – pilna laika darbs.

Pretendents līdz 2024.gada 30.jūnijam (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • atsauksmes vai ieteikumus no iepriekšējās vai esošās darba vietas, vai profesionālajā aprakstā norādīt personu kontaktinformāciju, kuras var sniegt rekomendācijas, sūtot elektroniski uz e-pastu: soc.dienests@olaine.lv. Tālrunis papildus informācijai – 22023169.

 

Jau iepriekš pateicamies par ieinteresētību un atsaucību!

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām un tiks iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.