Olaines panorāma
Olaines novada p/a „Olaines sociālais dienests” aicina darbā sociālo rehabilitētāju

Olaines novada p/a „Olaines sociālais dienests” aicina darbā sociālo rehabilitētāju

 

Olaines novada pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests” aicina pieteikties uz vakanto

Sociālā REHABILITĒTĀJA (darbam ar ģimenēm ar bērniem) amatu


Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā;
 • vēlama sekmīga pieredze sociālā darba jomā, sociālā rehabilitētāja darbā ar ģimenēm ar bērniem;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas pārmaiņām spējas, kā arī sadarbības prasmes;
 • spēja patstāvīgi veikt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros (arī nestandarta situācijās);
 • spēja strādāt paaugstinātos stresa apstākļos;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un vēlamas labas krievu valodas prasmes (sarunvaloda)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • dalība klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un realizēšanā;
 • novērtēt klientu sociālās funkcionēšanas spējas;
 • atbilstoši sociālo prasmju un atbalsta jomām, kurās nepieciešams darbs ar klientu, izstrādāt un realizēt sociālās rehabilitācijas plānu personām, kuras dažādu sociālu, garīgu vai fizisku traucējumu dēļ ir izolētas no sabiedrības, kurām ir zemas pašapŗūpes prasmes un sociālā funkcionēšana, ir nepietiekamas bērna audzināšanas un aprūpes prasmes;
 • sekmēt klientu sadzīves prasmju attīstību, veicināt sociālo prasmju pilnveidi un jaunu prasmju veidošanos personas dzīvesvietā vai ģimenes vidē, tai skaitā pēc nepieciešamības:
 1. mācīt klientam/ģimenei ikdienas uzdevumu veikšanai nepieciešamās sadzīves prasmes;
 2. mācīt un pilnveidot trūkstošās higiēnas prasmes;
 3. mācīt efektīvas laika plānošanas prasmes;
 4. sniegt klientam/ģimenei zināšanas par dzīves kvalitātes ietekmējošiem faktoriem un tās uzlabošanas iespējām;
 5. informēt par bērna vajadzībām un mācīt to realizēšanu konkrētajā klienta vidē;
 6. veidot klienta izpratni par bērna drošībai atbilstošas vides nepieciešamību un tās realizēšanas iespējām ģimenes dzīvesvietas vidē;
 7. mācīt sociāli pieņemami pavadīt brīvo laiku kopīgās aktivitātēs bērniem kopā ar vecākiem;
 8. mācīt vecākiem prasmes, kas saistās ar darba meklēšanu, veicināt vecāku motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu algota darba prasmju apguvei un veikšanai;
 9. veicināt klienta līdzdalību savu sociālo prasmju apgūšanā.

 

Darba alga (bruto) 1075 euro.

Sociālās garantijas, veselības un dzīvības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika).

Darba slodze – pilna laika darbs.

 

Pretendents līdz 2024.gada 30.jūnijam (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • atsauksmes vai ieteikumus no iepriekšējās vai esošās darba vietas, vai profesionālajā aprakstā norādīt personu kontaktinformāciju, kuras var sniegt rekomendācijas, sūtot elektroniski uz e-pastu: soc.dienests@olaine.lv,

 

Tālrunis papildus informācijai - 22023169.

Jau iepriekš pateicamies par ieinteresētību un atsaucību.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

 

Olaines novada pašvaldības aģentūra ‘’Olaines sociālais dienests’’ informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases norisi, personas datu apstrādes pārzine ir Olaines novada pašvaldības aģentūra ‘’Olaines sociālais dienests’’, kontaktinformācija: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114. Par Olaines novada pašvaldības aģentūra ‘’Olaines sociālais dienests’’ veikto personas datu apstrādi varat uzzināt, sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Datu aizsardzības speciālista kontakti: E-pasts datu.specialists@olaine.lv