Olaines panorāma
Olaines novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes administratīvās lietvedības inspektoru

Olaines novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes administratīvās lietvedības inspektoru

Olaines novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes administratīvās lietvedības inspektoru

Olaines novada pašvaldība izsludina pieteikšanos

Būvvaldes administratīvās lietvedības inspektora amatam

(prof. kods 3341 07, mēnešalgas grupa 11)

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie pienākumi

 1. veikt administratīvā pārkāpuma procesu (nodrošināt nepieciešamo procesuālo darbību veikšanu, dokumentu noformēšanu un ievadīšanu Administratīvo pārkāpumu atbalsta informācijas sistēmā (turpmāk – APAS) un Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS));
 2. ievadīt datus un strādāt ar informācijas sistēmām (APAS, BIS u. c.);
 3. nodrošināt būvvaldi ar būvvaldes kompetences uzdevumu izpildi ar būvniecības administratīvā procesa tiesiskuma nodrošināšanu;
 4. konsultēt juridiskās un fiziskās personas būvniecības jautājumos, kā arī savas kompetences ietvaros sagatavot atbildes uz vēstulēm, iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 5. sagatavot nosūtāmos būvvaldes dokumentus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Speciālajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem, Civillikumam utt.).

Prasības kandidātiem

 1. augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā;
 2. pārzināt būvvaldes darba specifiku, struktūru un administratīvā pārkāpuma procesu;
 3. pieredze darbā ar APAS;
 4. profesionāla pieredze juriskonsulta, jurista amatā – vismaz 2 gadi;
 5. darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādēs un/vai būvniecības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 6. labas sadarbības un komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā;
 7. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 8. teicamas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, labas iemaņas darbā ar datoru (“MS Office”) un biroja tehniku.

 

Piedāvājam

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un stabilu atalgojumu (1620 eiro pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • veselības un dzīvības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem (pēc pārbaudes laika).

 

Pieteikumu, norādot “Būvvaldes administratīvās lietvedības inspektors”,  iesniegt elektroniski, nosūtot dokumentus uz e-pasta adresi iveta.grundmane@olaine.lv, līdz 2023. gada 31. janvārim.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstuli;
 • dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t. sk. pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas vai aprakstu.

 

Papildu informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi iveta.grundmane@olaine.lv vai zvanot pa tālruni 20365295 (Iveta).

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.

 


Olaines novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases norisi, personas datu apstrādes pārzine ir Olaines novada dome, kontaktinformācija: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114. Par Olaines novada domes veikto personas datu apstrādi varat uzzināt, sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu – e-pasta adrese datu.specialists@olaine.lv.