Olaines panorāma
Olaines novada pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā aicina saņemt pakalpojumus attālināti

Olaines novada pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā aicina saņemt pakalpojumus attālināti

Olaines novada pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā aicina saņemt pakalpojumus attālināti

Ārkārtējās situācijas laikā

 

Olaines novada pašvaldības speciālisti apmeklētājus

KLĀTIENĒ NEPIEŅEM! 

Lai pasargātu sevi un citus, aicinām izmantot attālināto saziņu!

 

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs nodrošina pakalpojumus klātienē daļēji drošā vidē.

 

Dzimtsarakstu nodaļa klātienē nodrošina:

 • bērna dzimšanas fakta reģistrāciju (pēc iepriekšēja pieraksta),
 • miršanas fakta reģistrāciju,
 • laulības reģistrāciju (pēc iepriekšēja pieraksta),
 • vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu (pēc iepriekšēja pieraksta).

Saziņai tālr. 67146018, 67146019, 26174613.

 

Apmeklētāji tiek aicināti risināt jautājumus attālināti:

telefoniski

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Zemgales iela 33, 1. stāvs, Olaine) - 679643332017862066954899;

visu pašvaldībā strādājošo speciālistu tālruņa numuri un e-pasta adreses ir pieejamas pašvaldības tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā “Kontakti”.

Vēršam uzmanību, ka lietotāju ērtībām šīs sadaļas augšdaļā ir pieejams meklētājs, kurā var sameklēt attiecīga speciālista kontaktus, ierakstot tajā amatu vai vārdu/uzvārdu.
 

elektroniski

rakstot uz e-pasta adresēm pasts@olaine.lvolaine@pakalpojumucentri.lv  , tostarp iesniedzot iesniegumus vai citus dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu

izmantojot valsts un pašvaldības e-pakalpojumus (www.latvija.lv)

pa pastu

Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

pastkastīte pie durvīm Zemgales ielā 33, Olainē

Iesniegumu (priekšlikumu, ierosinājumu jebkuru dokumentu) var iemest pastkastītē ''Iedzīvotāju priekšlikumiem'', kura ir novietota pie ieejas durvīm pašvaldībā.

 

Ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā “Pakalpojumi”.

Lai pieteiktu vai saņemtu pakalpojumus elektroniski www.latvija.lv, nepieciešams, lai jums būtu kāds no šiem autentifikācijas veidiem:

 • internetbanka;
 • personas apliecība (eID karte);
 • eParaksts;
 • mobilā lietotne "eParaksts mobile".

 

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi

 • klātienē sniedz šādus pakalpojumus:
 1. bērna dzimšanas fakta reģistrācija;
 2. miršanas fakta reģistrācija;
 3. laulības reģistrācija;
 4. vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšana;
 • attālināti nodrošina šādus pakalpojumus:
 1. iesniegt iesniegumu par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
 2. atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana;
 3. atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana;
 4. atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana;
 5. daudzvalodu standarta veidlapas​ pieprasīšana;
 6. iesniegumu par papildinājumu un labojumu veikšanu civilstāvokļa aktu reģistros iesniegšana;
 7. laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšana (ja abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

 

Pieprasīt un saņemt Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu attālināti var:

 • elektroniski portālā  www.latvija.lv vai pa e-pastu dzimtsaraksti@olaine.lv (rakstot uz e-pasta adresi, e-vēstulei jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu);
 • pa pastu (Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114).

 

Deklarēt dzīvesvietu un iesniegt iesniegumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu var elektroniski  portālā www.latvija.lv .

 

 Neskaidrību gadījumā par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem zvanīt: 67146018, 67146019, 26174613.