Olaines panorāma
Olaines novada pašvaldība informē, ka ar 2022.gada 7.septembri stājies spēkā Olaines novada teritorijas plānojums.

Olaines novada pašvaldība informē, ka ar 2022.gada 7.septembri stājies spēkā Olaines novada teritorijas plānojums.

Olaines novada pašvaldība  2022.gada 7.septembrī saņēma  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  vēstuli Nr. 15-2/6171 “Par Olaines novada teritorijas plānojuma īstenošanu”, kurā norādīts, ka ir uzsākta 2022.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.SN10/2022 “Par Olaines novada domes 2022.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.SN5/2022 “Olaines novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” īstenošana.

Līdz ar to spēku zaudē –

  • 2005.gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr.6 “Olaines pilsētas teritorijas plānojums 2004.-2016.”;
  • 2008.gada 16.jūlija saistošie noteikumi Nr.8 “Olaines pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadiem grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”;
  • 2018.gada 20.februāra saistošie noteikumi Nr.SN3/2018 “Lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstība Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Ar jauno Olaines novada teritorijas plānojumu ir iespējams iepazīties - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24932

Paldies visiem, kas piedalījās plānojuma izstrādē!