Olaines panorāma
Olaines novada pašvaldība izsludina pieteikšanos VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTA amatam (0,5 slodze)

Olaines novada pašvaldība izsludina pieteikšanos VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTA amatam (0,5 slodze)

Olaines novada pašvaldība izsludina pieteikšanos VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTA amatam (0,5 slodze)

Olaines novada pašvaldība izsludina pieteikšanos VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTA

amatam (prof. kods 2422 31) uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie pienākumi:

 1. sniegt priekšlikumus un nosacījumus A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 2. sagatavot dokumentāciju derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanai, pēc nepieciešamības veikt derīgo izrakteņu teritoriju apsekošanu dabā, izskatīt un nodrošināt rekultivācijas plānu saskaņošanu;
 3. veikt novada vides jautājumu datu sistemātisku uzkrāšanu un papildināšanu (piemēram, peldūdeņu monitorings, atkritumu izgāztuvju monitorings u.c.) un pēc nepieciešamības informēt sabiedrību par monitoringa rezultātiem;
 4. veidot datu bāzes par dabas resursiem un to izmantošanu pašvaldībā;
 5. apkopt un sagatavot nepieciešamās atskaites valsts pārvaldes un citām institūcijām saistībā ar vides pārvaldības jautājumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 6. koordinēt pašvaldībai piederošo derīgo izrakteņu un citu dabas resursu lietderīgu izmantošanu, kā arī rūpēties par jautājumiem, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu, vides piesārņojuma u.c. vides jautājumu risināšanu;
 7. izskatīt un sagatavot atbildes par personu sūdzībām un priekšlikumiem vides aizsardzības jomā;
 8. sagatavot, analizēt pašvaldības iekšējos normatīvos aktus par vides jautājumiem un dot priekšlikumus to pilnveidošanai;
 9. piedalīties ietekmes uz vidi novērtējuma procesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 10. uzraudzīt atkritumu apsaimniekošanu pakalpojumu sniegšanu pašvaldības teritorijā,  kontrolēt pakalpojumu izpildes kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 11. piedalīties novada plānošanas dokumentu izstrādāšanā un uzraudzībā, kā arī pašvaldības Saistošo noteikumu izstrādē un pilnveidošanā vides aizsardzības jomā;
 12. koordinēt invazīvo augu sugu  izplatības ierobežošanas pasākumus, teritoriju apsekošanu, sabiedrības informēšanu u.c.
 13. sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu un atzinumus normatīvajos aktos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem, un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 14. sniegt ieteikumus par sadzīves atkritumu un ūdenstilpju apsaimniekošanas jomu pašvaldībā.

 

Prasības kandidātiem:

 1. augstākā izglītība dabaszinātnēs;
 2. vēlama vismaz 1 gada darba pieredze līdzīgā amatā;
 3. zināšanas un pieredze vides aizsardzības dokumentācijas izstrādāšanā;
 4. normatīvo aktu pārzināšana vides aizsardzības jautājumos;
 5. prasme lietot vides nozares standartus un tehnisko dokumentāciju;
 6. teicamas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 7. labas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 8. precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 9. spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 10. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

 

Mēs piedāvājam:

 1. dinamisku un atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku;
 2. labus darba apstākļus un stabilu atalgojumu par 0,5 slodzi (EUR 750,00 pirms nodokļu nomaksas)
 3. iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas un pieredzi;
 4. veselības un dzīvības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem (pēc pārbaudes laika).

 

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem līdz 2024. gada 31. maijam (ieskaitot) lūdzam, nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Olaines novada pašvaldībā Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, vai elektroniski parakstītus nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@olaine.lv  ar norādi “Vides pārvaldības speciālists”.

Papildu informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi agnese.zigure@olaine.lv.

 


Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.

Olaines novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi, personas datu apstrādes pārzine ir Olaines novada pašvaldība, kontaktinformācija: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114. Par Olaines novada pašvaldības veikto personas datu apstrādi varat uzzināt, sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Datu aizsardzības speciālista kontakti: E-pasts datu.specialists@olaine.lv