Olaines panorāma
Olaines novada pašvaldība un Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs apmeklētājus klātienē nepieņem!

Olaines novada pašvaldība un Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs apmeklētājus klātienē nepieņem!

Olaines novada pašvaldība un Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs apmeklētājus klātienē nepieņem!

Olaines novada pašvaldība un Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs apmeklētājus

KLĀTIENĒ NEPIEŅEM

Izmantojiet attālināto saziņu!

 

Izņēmums ir Dzimtsarakstu nodaļa, kas nodrošina klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

 • bērna dzimšanas fakta reģistrāciju,
 • miršanas fakta reģistrāciju,
 • laulības reģistrāciju,
 • vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu.

Saziņai tālr. 67146018, 67146019, 26174613.


Apmeklētāji tiek aicināti risināt jautājumus attālināti:

telefoniski Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Zemgales iela 33, 1. stāvs, Olaine) - 679643332017862066954899;

visu pašvaldībā strādājošo speciālistu tālruņa numuri un e-pasta adreses ir pieejamas pašvaldības tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā “Kontakti”.

Vēršam uzmanību, ka lietotāju ērtībām šīs sadaļas augšdaļā ir pieejams meklētājs, kurā var sameklēt attiecīga speciālista kontaktus, ierakstot tajā amatu vai vārdu/uzvārdu.
 

elektroniski rakstot uz e-pasta adresēm pasts@olaine.lvolaine@pakalpojumucentri.lv  , tostarp iesniedzot iesniegumus vai citus dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu;tajā skaitā iesniedzot iesniegumus vai citus dokumentus parakstot tos ar drošu elektronisko parakstutajā skaitā iesniedzot iesniegumus vai citus dokumentus parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu
izmantojot valsts un pašvaldības e-pakalpojumus, tajā skaitā www.latvija pieejamo e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei"
pa pastu Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
pastkastīte pie durvīm Zemgales ielā 33, Olainē Iesniegumu (priekšlikumu, ierosinājumu jebkuru dokumentu) var iemest pastkastītē ''Iedzīvotāju priekšlikumiem'', kura ir novietota pie ieejas durvīm pašvaldībā.

 

Ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi”. Vēršam uzmanību, ka ikvienu šajā sadaļā pieejamu pakalpojumu fiziska persona var pieprasīt arī elektroniski ar portāla www.latvija.lv e-pakalpojuma "Iesniegums iestādei" starpniecību (aizpildot pie pakalpojuma aprakstiem pieejamās veidlapas un tās pievienojot iesniegumam).

Lai pieteiktu vai saņemtu pakalpojumus elektroniski www.latvija.lv, nepieciešams, lai jums būtu kāds no šiem autentifikācijas veidiem:

 • internetbanka;
 • personas apliecība (eID karte);
 • eParaksts;
 • mobilā lietotne "eParaksts mobile".

 

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi


 • klātienē sniedz šādus pakalpojumus:
 1. bērna dzimšanas fakta reģistrācija;
 2. miršanas fakta reģistrācija;
 3. laulības reģistrācija;
 4. vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšana, ja iesniegumu nav iespējams iesniegt attālināti;
 • attālināti nodrošina šādus pakalpojumus:
 1. deklarēt dzīvesvietu;
 2. iesniegt iesniegumu par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
 3. atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana;
 4. atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana;
 5. atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana;
 6. paternitātes atzīšanas iesnieguma iesniegšana;
 7. daudzvalodu standarta veidlapas​ pieprasīšana;
 8. iesniegumu par papildinājumu un labojumu veikšanu civilstāvokļa aktu reģistros iesniegšana;
 9. laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšana (ja abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

Pieprasīt un saņemt Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu attālināti var:

 • elektroniski portālā  www.latvija.lv vai pa e-pastu dzimtsaraksti@olaine.lv (rakstot uz e-pasta adresi, e-vēstulei jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu);
 • pa pastu (Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114).

Deklarēt dzīvesvietu un iesniegt iesniegumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu var elektroniski  portālā www.latvija.lv .

 Neskaidrību gadījumā zvanīt: 67146018, 67146019, 26174613.