Olaines panorāma
Olaines novada pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņa “eTwinning” sadarbības projektos

Olaines novada pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņa “eTwinning” sadarbības projektos

Olaines novada pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņa “eTwinning” sadarbības projektos

2023. gada 3. maijā pirmsskolas izglītības iestādē “Magonīte” noritēja seminārs pirmsskolas pedagogiem “Olaines novada pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņa “eTwinning” sadarbības projektos”.

Šajā mācību gadā Olaines novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi iesaistījās “eTwinning” sadarbības projektos un, attālināti tiekoties ar pārstāvjiem no citām Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm, izveidoja kopīgus projektus pirmsskolas vecuma bērniem, kuros, darbojoties kopā ar bērniem, apguva jaunas zināšanas, veidoja jaunas prasmes un pieredzi.

Projekta ietvaros piecas Olaines novada pirmsskolas grupas sadarbojās ar Jelgavas novada, Gulbenes novada, Kuldīgas, Rēzeknes, Daugavpils, Viļānu, Liepājas, Saldus, Ugāles un Rankas pirmsskolas izglītības iestādēm. Viena grupa darbojās starptautiskā projektā, sadarbojoties ar pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem no Rumānijas un Serbijas.

Semināra laikā par “eTwinning” projektu iespējām pirmsskolas izglītībā stāstīja Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras Pedagogu digitālās pratības pilnveides nodaļas projektu koordinatore, “eTwinning” koordinatore Liene Millere.

Kā veicies, kādi ieguvumi un kādi šķēršļi bijuši, darbojoties projektā, pieredzē dalījās grupu skolotāji. Katra grupa kopā ar bērniem gan pētīja savu tēmu, gan izspēlēja teātri, gan radīja jaunas lietas vai rotaļas. Projekta laikā tika izveidoti digitāli mācību materiāli, metodiskie materiāli, jaunas sporta aktivitātes, mūzikas instrumenti no otrreizējās pārstrādes materiāliem un pasaku grāmata gan digitālā, gan papīra formātā. Projekta laikā grupas dalījās pieredzē ar sadarbības pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem, attīstīja digitālās iemaņas, izmantojot dažādus digitālos rīkus, organizēja kopīgas bērnu tikšanās “Zoom” platformā, kā arī visu projekta laikā izveidoto materiālu ievietoja “eTwinning” e-vidē.

Paldies skolotājiem par degsmi un dalību projektos, paldies pirmsskolas izglītības iestāžu vadībai par atbalstu skolotājiem!