Olaines panorāma
Olaines novada teritorijas plānojumam tiks izstrādāti grozījumi

Olaines novada teritorijas plānojumam tiks izstrādāti grozījumi

26. aprīļa Olaines novada domes sēdē ir pieņemts lēmums par Olaines novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir nodrošināt teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas atbilstoši priekšlikumiem.

Aicinām sekot līdzi informācijai. 

Domes lēmums

Darba uzdevums