Olaines panorāma
Par kandidātu sarakstu iesniegšanu OLAINES NOVADA DOMES vēlēšanām

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu OLAINES NOVADA DOMES vēlēšanām

Olaines  novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas ar 14.01.2021. lēmumu Nr. 1 apstiprināto 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukciju, nosaka šādu darba laiku 2021.gada 5.jūnija Olaines novada domes vēlēšanām kandidātu sarakstu pieņemšanai laikā no 2021. gada 17. marta līdz 6. aprīlim Zemgales ielā 33, 3.stāvā, 319.kab., Olainē, Olaines novadā (ieeja caur P/A “Olaines Sociālais dienests”).
 

Kandidātu sarakstu pieņemšana laikā no 17. marta līdz 6. aprīlim notiks, iepriekš piesakoties  pa tālruni 27322550, izņemot pēdējo kandidātu sarakstu iesniegšanas dienu (6.aprīlis), kad sarakstus pieņems iesniedzēju ierašanās secībā.

Komisijas darba laiks pirmajā un pēdējā sarakstu pieņemšanas dienā:

Datums Nedēļas diena Laiks
17.03.2021. Trešdiena 14.00-18.00
06.04.2021. Otrdiena 14.00-18.00

 

Kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu BALSIS KS2021. Sagatavotie dokumenti jāiesniedz lietojumprogrammā BALSIS KS2021 un rakstveidā (parakstītas (arī elektroniski parakstītas)) izdrukas no lietojumprogrammas.

 

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķirs vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu. 

 

Iesnieguma veidlapa pieejama CVK mājas lapā - https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/kandidatu-saraksti.

Olaines novada pašvaldības konta rekvizīti drošības naudas iemaksai, piesakot kandidātu sarakstu 2021.gada 5.jūnija Olaines novada domes vēlēšanām: 
Saņēmējs: Olaines novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000024332
Banka: Swedbank
Bankas kods:  HABALV22
Konts: LV96HABA0551050453033

Maksājuma mērķis: Drošības nauda par kandidātu sarakstu (saraksta nosaukums)

 

Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām ir 225. 00 EUR (15 EUR par katru ievēlējamo deputātu x 15 deputāti =225.00 EUR).    


Pieteikt konsultācijas par sarakstu iesniegšanu var, zvanot pa tālr. 27322550 vai rakstot  uz e-pastu velesanu.komisija@olaine.lv .