Olaines panorāma
Par Olaines novada izglītības attīstības stratēģijas 2023. – 2028. gadam sabiedrisko apspriešanu

Par Olaines novada izglītības attīstības stratēģijas 2023. – 2028. gadam sabiedrisko apspriešanu

Olaines novada pašvaldība izstrādā Olaines novada izglītības attīstības stratēģiju 2023. – 2028. gadam (turpmāk - Stratēģija).  Stratēģijas mērķis ir izvērtēt esošo situāciju, izglītības nozares, pakalpojumu un katras izglītības iestādes stiprās puses un attīstības potenciālu un noteikt Olaines novada būtiskākos izaicinājumus, attīstības tendences un nepieciešamās rīcības izglītības nozarē. Stratēģijas uzdevums ir sekmēt kvalitatīvu, daudzpusīgu, iedzīvotāju vajadzībām un aktuālajām tendencēm atbilstošu izglītības pakalpojumu nodrošinājumu un pieejamību Olaines novadā.

Aicinām visus interesentus 2023. gada 13. martā plkst.18.00 Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā 11, Olainē, piedalīties Stratēģijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmē.

No 2023. gada 22. februāra līdz 13. martam var iepazīties ar Stratēģiju elektroniskajā versijā  un iesniegt priekšlikumus:

  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 2023. gada 13. martam), adresējot Olaines novada pašvaldībai, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@olaine.lv;
  • klātienē – Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Olaines novada izglītības attīstības stratēģija 2023. – 2028. gadam:

Papildu informāciju par Stratēģiju iespējams iegūt, sazinoties ar Olaines novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju Andri Jokstu (tālrunis 67146038, e-pasts: andris.joksts@olaine.lv).