Olaines panorāma
Par Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts Andris Bergs

Par Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts Andris Bergs

Ceturtdien, 1. jūlijā, Olaines Kultūras centrā norisinājās pirmā jaunā sasaukuma Olaines  novada pašvaldības domes sēde, kurā tika ievēlēts domes priekšsēdētājs. Vienbalsīgi ar 14 balsīm “par” par Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts Andris Bergs (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (LSDSP)). Par domes priekšsēdētāja pirmo vietnieci ievēlēta Līga Gulbe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (LSDSP)), par domes priekšsēdētāja otro vietnieku – Aleksandrs Čmiļs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija).

1. jūlija domes sēdē piedalījās 14 deputāti, taču jaunajā Olaines novada domē kopumā strādās 15 deputāti, pārstāvot sešus politiskos spēkus:

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (deviņas deputātu vietas): Andris Bergs, Līga Gulbe, Ināra Brence, Inta Purviņa, Jānis Kuzmins, Kristaps Kauliņš, Jānis Precinieks, Armands Znotiņš, Deniss Ļebedevs;

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija (divas deputātu vietas): Aleksandrs Čmiļs, Oļegs Novodvorskis;

“Latvijas attīstībai” (viena deputāta vieta): Aleksandrs Geržatovičs;

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 7,81% (viena deputāta vieta): Māris Vanags;

“Sadarbība” (viena deputāta vieta): Andrejs Artjomovs;

“Latvijas Krievu savienība” (viena deputāta vieta): Andris Vurčs.

 

Olaines novada domē pastāvīgi darbojas trīs komitejas: Attīstības un komunālo jautājumu komiteja, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, Finanšu komiteja. Jaunā dome 1. jūlija sēdē ievēlēja komiteju locekļus. Kā arī veicot grozījumus Olaines novada domes 2017.gada 27.septembra saistošos noteikumos Nr.SN9/2017 „Olaines novada pašvaldības nolikums”, palielināja finanšu komitejas locekļu sastāvu. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām Finanšu komitejas locekļi ir visi 15 domes deputāti, bet Attīstības un komunālo jautājumu komitejā 8 deputātu vietā tagad ir 11.

Finanšu komiteja – 15 locekļu sastāvā:

 • Andris BERGS no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Inta PURVIŅA no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Armands ZNOTIŅŠ no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Kristaps KAULIŅŠ no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Ināra BRENCE no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Jānis KUZMINS no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Līga GULBE no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Deniss ĻEBEDEVA no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Jānis PRECINIEKS no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Aleksandrs ČMIĻS no „Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas;
 • Oļegs NOVODVORSKIS no „Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas;
 • Aleksandrs GERŽATOVIČS no “Latvijas attīstībai”;
 • Māris VANAGS no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Andrejs ARTJOMOVS no “Sadarbība”;
 • Andris VURČS no “Latvijas Krievu savienība”.

 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja – 8 locekļu sastāvā:

 • Inta PURVIŅA no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Ināra BRENCE no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Jānis KUZMINS no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Līga GULBE no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Jānis PRECINIEKS no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Aleksandrs ČMIĻS no „Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas;
 • Aleksandrs GERŽATOVIČS no “Latvijas attīstībai”;
 • Andris VURČS no “Latvijas Krievu savienība”.

 

Attīstības un komunālo jautājumu komiteja – 11 locekļu sastāvā:

 • Inta PURVIŅA no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Armands ZNOTIŅŠ no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Kristaps KAULIŅŠ no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Ināra BRENCE no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Jānis KUZMINS no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Deniss ĻEBEDEVS no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas;
 • Aleksandrs ČMIĻS no „Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas;
 • Oļegs NOVODVORSKIS no „Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas;
 • Aleksandrs GERŽATOVIČS no “Latvijas attīstībai”;
 • Māris VANAGS no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Andrejs ARTJOMOVS no “Sadarbība”.

Sēdē ir apstiprināts Olaines novada domes un  komiteju sēžu darba grafiks 2021.gadā no jūlija līdz decembrim.


Pašvaldību vēlēšanas notika 5. jūnijā, kurās Olaines novadā nobalsoja 3 717 jeb 30,37% iedzīvotāju no 12 240 balsstiesīgajiem.  Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam pirmo domes sēdi 1. jūlijā sasauca Olaines novada Vēlēšanu komisija.

 

Vēlēšanu komisija sveic Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Andri Bergu

Domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Līga Gulbe

Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs