Olaines panorāma
Par pašvaldību vēlēšanu 2021 vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Par pašvaldību vēlēšanu 2021 vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Pašvaldību vēlēšanu 2021 vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2021.gada 1.aprīlis.

 

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  3. attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu (norādīt līmeni);
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

     Katram kandidātam jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiesniedz līdz 2021.gada 1.aprīlim ieskaitot, Olainē, Zemgales ielā 33, Olaines novada pašvaldībai, ar norādi “Olaines novada vēlēšanu komisijai”, sūtot pa pastu vai iemetot pastkastītē pie ieejas pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē.

     Pašvaldību vēlēšanu 2021 vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama CVK mājas lapā - https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/normativie-dokumenti

 

Olaines novadā ir 4 vēlēšanu iecirkņi:

Nr. 763    OLAINES KULTŪRAS CENTRS  (Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines nov.)

Nr. 764    OLAINES SPORTA CENTRS  (Zemgales iela 33A, Olaine, Olaines nov.)

Nr. 789 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "OLAINES  SOCIĀLAIS DIENESTS" KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS "GAISMAS" (Gaismas iela 6, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov.)

Nr. 792    JAUNOLAINES KULTŪRAS NAMS  (Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.)

 


Kontaktinformācija: t. 27322550, e-pasts: velesanu.komisija@olaine.lv

Olaines novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Kārlis Zalpēters