Olaines panorāma
Pasniegts Atzinības raksts Olaines novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Irēnai Vilnerei

Pasniegts Atzinības raksts Olaines novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Irēnai Vilnerei

28. septembra Olaines novada domes sēdē pasniegts Atzinības raksts Olaines novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Irēnai Vilnerei par ilggadēju, godprātīgu darbu pašvaldībā un atbildīgu, ieinteresētu un nesavtīgu amata pienākumu pildīšanu novada bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.

Irēna Vilnere ir atsaucīga un zinoša bāriņtiesas darbā, ar mērķtiecīgu un profesionālu darbu sniegusi nozīmīgu ieguldījumu Olaines novada bērnu interešu aizstāvēšanā un ģimeņu izglītošanā, stiprināšanā un atbalsta sniegšanā bērnu audzināšanā. Šogad aprit darba jubileja - 25 gadi. 

Prieks un lepnums!

Irēna Vilnere kopā ar Olaines novada domes priekšsēdētāju Andri BerguIrēna Vilnere kopā ar Olaines novada domes priekšsēdētāju Andri Bergu