Olaines panorāma
Pašvaldības iestāde “Olaines novada pašvaldība” no 10. novembra pārtrauc apkalpošanu klātienē, nodrošinot pakalpojumus attālināti (ziņa papildināta)

Pašvaldības iestāde “Olaines novada pašvaldība” no 10. novembra pārtrauc apkalpošanu klātienē, nodrošinot pakalpojumus attālināti (ziņa papildināta)

Pašvaldības iestāde “Olaines novada pašvaldība” no 10. novembra pārtrauc apkalpošanu klātienē, nodrošinot pakalpojumus attālināti (ziņa papildināta)

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pašvaldības iestādes "Olaines novada pašvaldība" administrācija (speciālisti, domes un administrācijas vadība) no rītdienas, 10. novembra, līdz 6. decembrim pārtrauc iedzīvotāju un citu interesentu apkalpošanu klātienē un nodrošinās pakalpojumus attālināti. Izņēmumi ir Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu sniegšanā (lasiet zemāk).

Savukārt Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (atrodas pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, 1. stāvā) turpinās apkalpot klientus klātienē. Atgādinām, ka, apmeklējot centru, jālieto mutes un deguna aizsegs!

Apmeklētāji tiek aicināti risināt jautājumus attālināti:

telefoniski
 • Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Zemgales iela 33, 1. stāvs, Olaine) - 6796433320178620; 66954899;
 • visu pašvaldībā strādājošo speciālistu tālruņi un e-pasti ir pieejami pašvaldības mājaslapas www.olaine.lv sadaļā “Kontakti”. Vēršam uzmanību, ka lietotāju ērtībām šīs sadaļas augšdaļā ir pieejams meklētājs, kurā var sameklēt attiecīga speciālista kontaktus, ierakstot tajā amatu vai vārdu/uzvārdu.
elektroniski
 • rakstot e-pastus uz pasts@olaine.lv; olaine@pakalpojumucentri.lv  ,
 • izmantojot valsts un pašvaldības e-pakalpojumus,
 • tajā skaitā iesniedzot iesniegumus vai citus dokumentus parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu
pa pastu Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

 

Ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi”. Vēršam uzmanību, ka ikvienu šajā sadaļā pieejamu pakalpojumu fiziska persona var pieprasīt arī elektroniski ar portāla www.latvija.lv e-pakalpojuma "Iesniegums iestādei" starpniecību (aizpildot pie pakalpojuma aprakstiem  pieejamas veidlapas un tās pievienojot iesniegumam).


 

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi ārkārtējās situācijas laikā

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra Rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta 2020.gada 9.novembra metodiskajā vēstulē Nr.16.1-6/1353 sniegtajiem norādījumiem Olaines novada dzimtsarakstu nodaļa ārkārtējās situācijas laikā (no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim):

 • klātienē sniedz šādus pakalpojumus:
 1. bērna dzimšanas fakta reģistrācija;
 2. miršanas fakta reģistrācija;
 3. laulības reģistrācija;
 4. vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšana, ja iesniegumu nav iespējams iesniegt attālināti;
 • attālināti nodrošina šādus pakalpojumus:
 1. atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana;
 2. atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana;
 3. atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana;
 4. paternitātes atzīšanas iesnieguma iesniegšana;
 5. daudzvalodu standarta veidlapas​ pieprasīšana;
 6. iesniegumu par papildinājumu un labojumu veikšanu civilstāvokļa aktu reģistros iesniegšana;
 7. laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšana (ja abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

Pieprasīt un saņemt pakalpojumu attālināti var:

Deklarēt dzīvesvietu un iesniegt iesniegumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu var elektroniski  portālā www.latvija.lv .

 Neskaidrību gadījumā zvanīt: 67146018, 67146019, 26174613.