Olaines panorāma
Paziņojums par Olaines novada teritorijas plānojuma 4.0. redakcijas publisko apspriešanu

Paziņojums par Olaines novada teritorijas plānojuma 4.0. redakcijas publisko apspriešanu

Paziņojums par Olaines novada teritorijas plānojuma 4.0. redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2022. gada 23. februāra Olaines novada domes lēmumu (2. prot., 17. p.) “Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam pilnveidotās (4.0) redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” publiskajai apspriešanai nodots Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekts.

 

Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekta publiskā apspriešana notiks no 2022. gada 15. marta līdz 2022. gada 12. aprīlim.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma 4.0. redakciju iespējams iepazīties:

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 30. martā plkst. 17.00 Olaines Kultūras nama lielajā zālē Zeiferta ielā 11, Olainē.

Publiskais pasākums noritēs atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, lūdzam būt saprotošiem un ievērot minētās prasības. Klātienes pasākumu var apmeklēt personas, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vai ir to pārslimojušas, pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi paredzēts translēt Olaines novada pašvaldības “Facebook” kontā.

 

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildu informāciju par Olaines novada teritorijas plānojuma 4.0. redakciju iespējams iegūt, sazinoties ar teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju – Attīstības nodaļas vadītāju Elīnu Grūbu (elina.gruba@olaine.lv, mob. tālr. 29530377) – vai teritorijas plānojuma izstrādātājas SIA “Reģionālie projekti” pārstāvjiem (birojs@rp.lv, tālr. 67320809; Tālis Skuja, talis@rp.lv; Ivo Narbuts, ivo@rp.lv).

 

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • nosūtot pa pastu Olaines novada pašvaldībai (Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114);
  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv;
  • elektroniski portālā geolatvija.lv sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”;
  • klātienē Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zemgales ielā 33, Olainē.