Olaines panorāma
Piešķir pašvaldības Atzinības rakstu Elīnai Grebežniecei

Piešķir pašvaldības Atzinības rakstu Elīnai Grebežniecei

27.marta Olaines novada domes sēdē deputāti nolēma pasniegt Atzinības rakstu Jaunolaines Kultūras nama vidējās paaudzes deju kopas “Viducis” vadītājai Elīnai Grebežniecei par profesionālu un apzinīgu darbu Olaines novadā.

Vidējās paaudzes deju kopa “Viducis” dibināta 2014.gada 1.aprīlī un šī gada aprīlī svin 10 gadu jubileju. Deju kopas dibinātāja un šī brīža vadītāja ir Elīna Grebežniece.

Kolektīvs šobrīd ieņem stabilu vietu Latvijas deju saimē, pierādot sevi kā labu kolektīvu, kurš ar labiem panākumiem piedalās Dziesmu un deju svētku skates atlasēs, iegūstot iespēju pārstāvēt Olaines novadu Dziesmu un deju svētku koncertos. Tāpat kolektīvs regulāri koncertē ārpus Olaines novada, popularizējot novada tēlu, kā arī organizē vairākus pasākumus Jaunolaines Kultūras namā, kas nu jau kļuvuši par neatņemamu Olaines novada kultūras dzīves sastāvdaļu. Viens no tādiem ikgadējiem pasākumiem ir “Ziemas sadancis”, kas katru gadu decembrī kopā pulcē dejas mīļotājus no tuvākas un tālākas apkārtnes.

Atzinības rakstu iecerēts pasniegt 6.aprīlī Jaunolaines Kultūras namā vidējās paaudzes deju kopas "Viducis" 10 gadu jubilejas koncertā "Ceļš, kas turpinās..".