Olaines panorāma
Pirms dodies ar bērnu uz rotaļu laukumu, izvērtē, vai esi gatavs riskēt ar bērna un savu veselību!

Pirms dodies ar bērnu uz rotaļu laukumu, izvērtē, vai esi gatavs riskēt ar bērna un savu veselību!

Pirms dodies ar bērnu uz rotaļu laukumu, izvērtē, vai esi gatavs riskēt ar bērna un savu veselību!

Pirms dodies ar bērnu uz rotaļu laukumu, izvērtē, vai esi gatavs riskēt ar bērna un savu veselību!

Koronavīruss, kas izraisa saslimšanu ar Covid-19, izplatās tiešā kontaktā ar citiem cilvēkiem un netieša kontakta ceļā, veselam cilvēkam pieskaroties priekšmetiem, ko ir piesārņojis inficēts cilvēks, turklāt neviens nevar garantēt, ka līdzcilvēki rīkosies atbildīgi un ievēros mājas karantīnu vai pašizolāciju, tāpēc aicinām vecākus ārkārtējā situācijā rūpīgi izvērtēt, vai ir vērts riskēt un apmeklēt ar bērniem rotaļu laukumus.

 


Перед тем, как отправиться с ребенком на игровую площадку, оцени, готов ли ты рисковать здоровьем ребенка и своим здоровьем!

Коронавирус, вызывающий заболевание Covid-19, распространяется при непосредственном контакте с другими людьми и путем косвенного контакта, когда здоровый человек касается поверхностей и предметов, загрязненных инфицированным человеком, причем никто не может гарантировать, что люди в соответствующих ситуациах будут действовать ответственно и будут соблюдать домашний карантин или самоизоляцию, поэтому призываем родителей в чрезвычайной ситуации серьезно оценить, стоит ли рисковать и посещать с детьми игровые площадки.