Olaines panorāma
Regulators apstiprinājis zemāku siltumenerģijas tarifu Olainē

Regulators apstiprinājis zemāku siltumenerģijas tarifu Olainē

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS “Olaines ūdens un siltums” zemākus siltumenerģijas tarifus no 2021.gada 1.jūlija.  Olainē tarifs būs par 0,2% zemāks – 41,69 EUR/MWh (bez PVN).

AS “Olaines ūdens un siltums” pašas noteikto siltumenerģijas tarifu aprēķinu iesniedza SPRK 2021.gada 18. maijā. SPRK izvērtēja iesniegtos siltumenerģijas tarifus un to pamatojumu, secinot, ka tie atbilst metodikai un ir pamatoti.

SPRK 2020. gadā ir piešķīrusi AS "Olaines ūdens un siltums" atļauju pašai noteikt siltumenerģijas tarifus iepirktās siltumenerģijas un kurināmā cenu izmaiņu gadījumā. Tas nozīmē, ja iepirktās siltumenerģijas cena un/vai kurināmā cena nākotnē būs zemāka par to, kas iekļauta tarifā, komersantam ir pienākums noteikt zemāku tarifu. Jaunās tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabasgāzes sadales tarifu izmaiņām.

Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties dabasgāzes sadales tarifu izmaiņām un iepirktās siltumenerģijas cenas kritumam.

Vairāk informācijas te.