Olaines panorāma
Saņemts finansējums mājokļa un vides uzlabošanai personām ar invaliditāti

Saņemts finansējums mājokļa un vides uzlabošanai personām ar invaliditāti

Olaines novada pašvaldība ir saņēmusi Atveseļošanas fonda (AF) finansējumu projektam “Mājokļa pielāgošanu personām ar invaliditāti un pārvietošanās traucējumiem Olaines novadā, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem”. Projekta ietvaros ir plānotas mājokļa vides uzlabošanas pasākumi divām Olaines novadā dzīvojošām personām ar invaliditāti, kas atbilda iepriekš izvirzītajām Labklājības ministrijas prasībām. Projekta aktivitātes paredz, ka vienam iedzīvotājam tiks pārbūvēta virtuve lietošanai cilvēkam ratiņkrēslā un otram iedzīvotājam tiks veikti vides pieejamības darbi dzīvesvietā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 44 283,58 EUR, no kurām AF finansējums sastāda 36 598EUR un valsts budžeta finansējums 7 685,58EUR. Plānotās aktivitātes paredzēts izpildīt līdz šī gada beigām.