Olaines panorāma
Šodien darbu uzsāka 29 jaunieši, no kopumā 70 skolēniem, kuri vasaras brīvlaikā strādās

Šodien darbu uzsāka 29 jaunieši, no kopumā 70 skolēniem, kuri vasaras brīvlaikā strādās

Šodien darbu uzsāka 29 jaunieši, no kopumā 70 skolēniem, kuri vasaras brīvlaikā strādās

kādā no Olaines novada pašvaldības iestādēm.

Katrs skolēns strādās 2 nedēļas, 4 stundas dienā, saņemot stundas tarifa likmi 3,40 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Šogad, lai veicinātu karjeras izglītību un sniegtu iespēju lielākam skolēnu skaitam lietderīgi pavadīt mācību gada vasaras brīvdienas, tika veikti grozījumi noteikumos „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā”, nosakot nodarbināto skolēnu skaita palielināšanu no 60 uz 70.

Lai izdodas gūt praktisku pieredzi un apgūt prasmes patstāvīgi darboties!

 


Fotogrāfijās ir skolēni, kuri strādā Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā (Jelgavas ielā 5, Olainē) un vienlaikus pēta vēsturi, piedaloties arheoloģiskajos izrakumos. Arheoloģiskos izrakumus vada Olaines Vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists Māris Ribickis (redzams bildē) un arheologs Normunds Jērums.

Arheoloģiskā izpēte Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta teritorijā notiek jau sesto gadu. Šogad plānots veikt divu Pirmā pasaules kara krievu armijas zemnīcu atrašanās vietu izpēti, lai iegūtu informāciju par karavīru sadzīves apstākļiem zemnīcā, kā arī par tās izmēriem un pielietojumu kara laikā. Mērķis ir arī atrast taustāmas liecības par latviešu strēlnieku vienību uzturēšanos karavīru mītņu vietās Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta teritorijā.

Jaunieši rok, veicot arheoloģisko izpētiJaunietis pēta atradumu arheoloģisko izrakumu ietvarosJaunieši veic arheoloģisko izpēti Pirmā pasaules vēstures izziņas maršruta teritorijāOlaines Vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists Māris Ribickis rāda jauniešiem atrasto priekšmetu.