Olaines panorāma
Turpmāk COVID-19 testēšana būs mērķtiecīgāka

Turpmāk COVID-19 testēšana būs mērķtiecīgāka

Turpmāk COVID-19 testēšana būs mērķtiecīgāka

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību, īpaši būtiski ir laikus atklāt infekcijas izplatību dažādās riska grupās, tostarp nedrīkst pieļaut slimības izplatību ārstniecības iestādēs. Vienlaikus, ja cilvēkam ir viegli saslimšanas simptomi un viņš ir karantīnā mājās, ārstēšanas piemērošanai nav svarīgi laboratoriski noteikt COVID-19. Līdz ar to turpmāk COVID-19 testēšana būs mērķtiecīgāka, īpašu uzmanību veltot riska grupām.

Attēlos izpēti, kam veiks analīzes un kas jādara, ja analīzes nebūs nepieciešamas.

Plašāk lasi šeit.