Olaines panorāma
Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības bez maksas braukt sabiedriskajā transportā

Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības bez maksas braukt sabiedriskajā transportā

Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības bez maksas braukt sabiedriskajā transportā

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma (turpmāk - Likums) 7.panta astotajā daļā noteikto - Ukrainas civiliedzīvotājiem (Ukrainas bēgļiem) ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus dotētajā reģionālās nozīmes maršrutā, tātad t.sk., reģionālās nozīmes maršrutos Nr.5034 "Rīga–Olaine un Nr.5342 "Olaine–Jaunolaine", uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina to, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs.

No Likumā ietvertā regulējuma izriet, ka, lai persona varētu saņemt  braukšanas maksas atvieglojumus reģionālās nozīmes dotētajos maršrutos, tai jāuzrāda viens no šādiem dokumentiem:

  • personu apliecinošs dokuments (Ukrainas iekšzemes pase, Ukrainas ārzemju pase, Ukrainas pase ID kartes formātā);
  • cita veida dokuments, kas apliecina to, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs.