Olaines panorāma
Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra “Olaks” darbība

Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra “Olaks” darbība

Aktivitāšu plāni

30.06.2020 22:00

Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs „OLAKS” Stacijas 38A,Olaine

Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” bērnu un jauniešu  sociālā atbalsta centrs “Olaks” (turpmāk – Centrs) tiks atvērts apmeklētājiem no šī gada 15.jūnija, ievērojot visus drošības un piesardzības noteikumus. Centra aktivitātēs vienlaicīgi varēs piedalīties līdz 15 bērniem, iepriekš bērna dalību aktivitātē/radošajā darbnīcā vecākam/bērna aprūpes veicējam piesakot telefoniski, sazinoties ar Centra sociālo darbinieci I.Lejnieci (tālr. Nr.27819675) vai piesakoties klātienē. Dalībai Centra aktivitātēs nepieciešama bērna aprūpes veicēja parakstīta atļauja Centra aktivitāšu apmeklēšanai un apstiprinājums, ka bērnam nav bijusi saskare ar vīrusa COVID19  infekciju. Pirms ienākšanas centrā bērniem tiks izmerīta ķermeņa temperatūru, veikta roku dezinfikcija un nodrošināta distances ievērošana. Aktivitātes notiks katru darba dienu no plkst.11.00 – 12.30 un 13.00 – 14.30. Centrā radošo aktivitāšu starplaikos tiks nodrošināta telpu uzkopšana, vēdināšana un virsmu dezinfekcija. Psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas pieejamas pēc iepriekšēja pieraksta.