Olaines panorāma
1.maijā skolēniem tiks atvērta elektroniskā pieteikšanās vasaras darbam!

1.maijā skolēniem tiks atvērta elektroniskā pieteikšanās vasaras darbam!

No 2022.gada 4.jūlija līdz 26.augustam 60 skolēniem būs iespēja iesaistīties nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā un strādāt kādā no Olaines novada pašvaldības iestādēm. Katrs skolēns strādās 2 nedēļas, 4 stundas dienā, saņemot stundas tarifa likmi 3,40 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Kas var piedalīties?

Skolēni – jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs Olaines novadā un kuru dzīvesvieta (vai vismaz viena no vecāku vai aizbildņu dzīvesvietām) deklarēta Olaines novada teritorijā.

Kā var pieteikties?

Elektroniski jāaizpilda iesniegums ej.uz/nodarbinatibaolainē2022.
Pieteikšanās saite būs aktīva no 1.maija plkst. 8:00 līdz 12.maija plkst. 23:59.

Laika grafiks:

25.04. jauniesiem.olaine.lv tiks publicēts piedāvāto darba vietu apkopojums. Lūdzam ņemt vērā, ka darba vietās, kur skolēni nonāks ciešā kontaktā ar bērniem vai senioriem, būs nepieciešams sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas faktu, vai pārslimošanas sertifikāts.
01.05.-12.05. skolēniem elektroniski jāaizpilda iesniegums ej.uz/nodarbinatibaolainē2022
(būs iespēja norādīt vēlamās darba vietas un periodus).
Līdz 31.05. skolēni saņems lēmumu uz iesniegumā norādītajām e-pasta adresēm. Skolēniem, kuriem darba vietas tiks apstiprinātas, vēstulē tiks norādīts darba līguma parakstīšanas un darba drošības instruktāžas sapulces laiks un norises vieta. Līguma slēgšanas brīdī skolēniem jāiesniedz apliecinājumu no vecāka (Pielikums Nr.2), medicīnisko izziņu no ģimenes ārsta un iesniegumu, kurā norādīta banka un bankas konts, uz kuru pārskaitīt algu.

 

Noteikumi "Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā"

Sīkāka šeit.

Informācija par skolēnu vasaras nodarbinātību, kas pilnā apmērā ir atspoguļota rakstā.