Olaines panorāma
Ārkārtējas situācijas laikā Olaines novada dome paredz īpašus atbalsta pasākumus

Ārkārtējas situācijas laikā Olaines novada dome paredz īpašus atbalsta pasākumus

Ārkārtējas situācijas laikā Olaines novada dome paredz īpašus atbalsta pasākumus

Ārkārtējās situācijas laikā Olaines novada dome paredz īpašus atbalsta pasākumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem

Šodien, 25. martā, Olaines novada domes sēdē pieņemts lēmums “Par seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Lai šajā ārkārtējā situācijā sniegtu atbalstu novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Olaines novada dome, cik vien iespējams, atlika nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņu, nosakot, ka Olaines novadā tas ir 15. novembris.

Tāpat saskaņā ar pieņemto lēmumu 2020. gadā tiks piemēroti NĪN atvieglojumi par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas atrodas Olaines novadā, visām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām atvieglojumus neparedzēja spēkā esošie saistošie noteikumi Nr. SN10/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā”. Fiziskajām personām piemēro atvieglojumus par dzīvojamo māju vai dzīvokli un zemi zem tiem 50% vai 25% apmērā atkarībā no tā, vai uz 1. maiju nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam ir vai nav deklarēta dzīvesvieta šajā objektā. Savukārt juridiskajām personām tiks piešķirti atvieglojumi par ēkām un zemi 50% apmērā. Jāatzīmē, ka šis atbalsts juridiskajām personām neattiecas uz kredītiestāžu (bankas) un to īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas sabiedrībām.

Šodien piešķirtie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piemēroti automātiski – bez nodokļa maksātāja iesnieguma. Ja fiziska vai juridiska persona šogad jau ir veikusi NĪN samaksu, tad NĪN pārmaksa, kura veidojas pēc atvieglojumu piešķiršanas, tiks novirzīta nākamā perioda NĪN segšanai vai atmaksāšanai atbilstoši likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajai kārtībai.

Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs: “Tas, vai šajā ārkārtas situācijā mums visiem izdosies vieglāk vai grūtāk “uzvarēt” slimību Covid-19, ir atkarīgs no katra cilvēka – viņa atbildīgas rīcības –, bet Olaines novada dome saprot, ka katram šajā situācijā ir jādara iespējamais, lai mazinātu krīzes sekas, tāpēc ceram, ka ar šo lēmumu varam kaut nedaudz palīdzēt pārvarēt ar šo slimību saistītas grūtības gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.”

Papildus piešķirtajiem NĪN atvieglojumiem uzņēmējdarbības atbalstam Olaines novada dome ir uzdevusi pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām (AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti”) 2020. gadā samazināt nomas maksu līdz 100% krīzes skarto nozaru komersantiem.