Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 2021. gada 21. janvārī izsludināja 5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas, kas norisināsies sešās valstspilsētās un 35 novados. Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam domēs ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Novados ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 000 domē būs jāievēl 15 deputāti, novados ar iedzīvotāju skaitu no 30 001 līdz 60 000 – 19 deputāti, bet novados ar vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju – 23 deputāti. Savukārt valstspilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 50 000 iedzīvotāju domē būs 13 deputāti, bet valstspilsētās ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju – 15 deputāti.

Olaines novada domē ievēlēsim 15 deputātus.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī savā vēlēšanu apgabalā. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Olaines novadā ir četri vēlēšanu iecirkņi:

  • Nr. 763 – OLAINES KULTŪRAS CENTRS, Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines nov.;
  • Nr. 764 – OLAINES SPORTA CENTRS, Zemgales iela 33A, Olaine, Olaines nov.;
  • Nr. 789 – OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "OLAINES SOCIĀLAIS DIENESTS" KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS "GAISMAS", Gaismas iela 6, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov.;
  • Nr. 792 – JAUNOLAINES KULTŪRAS NAMS, Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.

 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no plkst. 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;

ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;

piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsošanai būs jāpiesakās iepriekš – no 27. marta līdz 24. aprīlim. Pieteikties varēs valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā, Latvijas Republikas vēstniecībās vai pārstāvniecībās, Centrālajā vēlēšanu komisijā vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, ir iespēja pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.

No CVK sniegtās informācijas


Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada pašvaldību vēlēšanām norisinājās no 17. marta līdz 6. aprīlim.

Olaines novada vēlēšanu komisija reģistrēja 7 kandidātu sarakstus, kuros uz iekļūšanu Olaines novada Domē pretendē 104 kandidāti. 

Kandidātu sarakstus un priekšvēlēšanu programmas skatīt šeit.

 
 

Noderīga informācija par balsošanu

Pašvaldība 5. jūnijā nodrošina bezmaksas autobusus nokļūšanai uz vēlēšanu iecirkņiem, detalizēta informācija te 
 

Vēlēšanu rezultāti

Olaines novada vēlēšanu komisijas 2021. gada 6. jūnija sēdes protokols