Olaines panorāma
Izsludināts pašvaldības stipendiju konkurss

Izsludināts pašvaldības stipendiju konkurss

Izsludināts pašvaldības stipendiju konkurss

Lai nodrošinātu ilgstošu vakanču aizpildījumu un samazinātu speciālistu trūkumu pašvaldības iestādēs, īpaši skolās, pašvaldība paredz kvalificētu speciālistu piesaisti, izmaksājot stipendijas studējošiem, kuri, pabeidzot mācības, apņemas strādāt noteiktajā iestādē.

 

Kopumā 2024. gadā paredzēts finansējums trīs stipendiātiem.

Atbalstāmās studiju specialitātes (prioritārajā secībā) un maksimālais stipendiātu skaits katrā specialitātē:

  • logopēds/audiologopēds – divi stipendiāti;
  • matemātikas skolotājs – divi stipendiāti;
  • otrās svešvalodas (spāņu, franču, vācu) skolotājs – divi stipendiāti;
  • psihologs – divi stipendiāti;
  • ģeogrāfijas/dabaszinību skolotājs – viens stipendiāts;
  • fizikas skolotājs – viens stipendiāts;
  • mūzikas skolotājs – viens stipendiāts.

Pieteikties stipendijai var līdz 31.augustam.

 

Noteikumi Nr. NOT4/2022 “Kārtība, kādā piešķir stipendijas studējošiem” pieejami te.

Iesnieguma veidlapa pieejama te.

 

Jautājumu gadījumā vērsties pie Olaines novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Andra Joksta, tālrunis 29411336, e-pasta adrese andris.joksts@olaine.lv.