Olaines panorāma
Līdz 31. martam reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē notiek elektroniski

Līdz 31. martam reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē notiek elektroniski

Līdz 31. martam reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē notiek elektroniski

Līdz 31. martam Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs notiek 2013. gadā dzimušo Olaines novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu reģistrācija uzņemšanai 1. klasē 2020./2021. mācību gadam.

Ņemot vērā, ka skolās ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē, un valsts ir uzstādījusi mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, bērnu reģistrācija uzņemšanai 1. klasē notiek elektroniski:

  • tie vecāki, kam ir elektroniskais paraksts, iesniedz dokumentus ar to;
  • pārējiem lūdzam pieteikt savu bērnu, sūtot informāciju (bērna vārds, uzvārds, personas  kods) uz skolas e-pastu; tiklīdz ārkārtējā situācija tiks pārtraukta, skola sniegs informāciju par darba laikiem, kad vecākus gaidīs, lai viņi  iesniegtu dokumentus klātienē.

Atgādinām, ka iepazīties ar uzņemšanas nosacījumiem, dokumentu iesniegšanas kārtību un kritērijiem bērnu uzņemšanai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, iespējams, šeit:

Olaines 1. vidusskola (Zeiferta iela 4, Olaine, tālr. 67962959, e-pasts: olaines1vsk@olaine.lv) - 
http://www.o1vsk.lv/index.php/skola/uznemshana

Olaines 2. vidusskola (Skolas iela 1, Olaine, tālr. 67963582, e-pasts: olaines2vsk@olaine.lv) - 
http://www.olaine2vsk.lv/lv/aktualitates/aktualit%C4%81tes-1
 

Olaines 1. vidusskolā notiek uzņemšana 1. klasē mācībām gan Olainē, gan Jaunolainē (Olaines sākumskolā Meža ielā 2). 

!!! PII “Ābelītes” bērnu vecākiem jāpievieno izziņa par bērna apmeklēto pirmsskolas izglītības programmu un Pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziens, ja bērns apmeklē speciālo programmu.