Olaines panorāma
Olaines novada pašvaldība izsludina līdzdalības budžeta projektu konkursu

Olaines novada pašvaldība izsludina līdzdalības budžeta projektu konkursu

Olaines novada pašvaldība izsludina līdzdalības budžeta projektu konkursu

Olaines novada pašvaldība izsludina līdzdalības budžeta projektu konkursu. Tā mērķis ir veicināt kvalitatīvu dzīves vidi un teritoriju attīstību, veidojot visiem iedzīvotājiem pieejamu un labiekārtotu ārtelpu. Projekta iesniegšana – no 2023. gada 24. oktobra līdz 24. novembrim.

Maksimāli piešķiramais finansējums vienam attīstības projektam ir 50 000 eiro. Kopējais finanšu līdzekļu apjoms – 150 000 eiro.

Projekta pieteikumu izskatīšanai var iesniegt:

  • Olaines novadā deklarēti iedzīvotāji (kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu);
  • Olaines novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas (biedrības vai nodibinājumi),
  • uzņēmumi.

Sīkāka informācija par Līdzdalības budžeta projekta konkursu, tā nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama te.