Olaines novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkurss

 
Mērķis: veicināt kvalitatīvu dzīves vidi un teritoriju attīstību, veidojot visiem iedzīvotājiem pieejamu un labiekārtotu ārtelpu.
 

Projekta pieteikumu izskatīšanai var iesniegt:

  • Olaines novadā deklarēti iedzīvotāji (kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu);
  • Olaines novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), uzņēmumi.

Projektu iesniegšana: šobrīd iesniegšanas termiņš nav izsludināts, sekojiet līdzi informācijai

Maksimāli piešķiramais finansējums vienam attīstības projektam: 50 000 eiro.

Kopējais finanšu līdzekļu apjoms ir 150 000 eiro. 

 
 

Konkursa vizuālis - Olaines novada kartes kontūra 3D formātā