Olaines novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkurss

 
Mērķis: veicināt kvalitatīvu dzīves vidi un teritoriju attīstību, veidojot visiem iedzīvotājiem pieejamu un labiekārtotu ārtelpu.
 

Projekta pieteikumu izskatīšanai var iesniegt:

  • Olaines novadā deklarēti iedzīvotāji (kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu);
  • Olaines novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), uzņēmumi.

Projektu iesniegšana: 05.05.2021.–07.06.2021.

Maksimāli piešķiramais finansējums vienam attīstības projektam: 25 000 eiro.


Olaines novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikums

Projekta pieteikuma veidlapa