Olaines panorāma
Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” ierobežo klientu apkalpošanu klātienē

Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” ierobežo klientu apkalpošanu klātienē

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests" no šī gada 16. marta līdz 14. aprīlim vai līdz turpmākām norādēm pārtrauc:

  • klientu apkalpošanu klātienē;
  • skaidras naudas izmaksas un jubilāru sveikšanu dzīvesvietā;
  • Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem, Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra “OLAKS”, klientu apkalpošanas centra “Gaismas” darbību;
  • lietoto drēbju pieņemšanu un izsniegšanu;
  • trešo personu apmeklējumus Sociālās aprūpes centrā.

Jautājumos par sociālo, materiālo palīdzību, sociālajiem pakalpojumiem u.c. sociāliem jautājumiem, sazināties  elektroniski  - e-pasts soc.dienests@olaine.lv vai telefoniski:

67146041- klientu pieņemšana Olainē

67811295 - klientu pieņemšana Jaunolainē

25708263 – klientu pieņemšana “Gaismas”

29735221 – Higiēnas centrs

20431042 – Sociālās aprūpes centrs

Aprūpe mājās pakalpojums tiks nodrošināts tikai akūtu pamatvajadzību nodrošināšanai (tālr. 20431042).

Transporta pakalpojumu nodrošina tikai gadījumos, kad cilvēkam jānokļūst ārstniecības iestādē.

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot darba dienās darba laikā uz informatīvo tālruni 67146041.

 

Lēmums tikties klātienē tiks pieņemts individuāli, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.