2019. gadā ir stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. SN7/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Olaines novadā” (pieejami šeit).

Kas ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas – notekūdeņu veidošanās nekustamā īpašuma īpašnieka (dzīvokļu īpašumu mājā – visu dzīvokļu īpašnieku) īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajās notekūdeņu kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Piemēram, krājtvertnes, septiķi, individuālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Asenizatoru reģistrācijas kārtība

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu un nosēdumu izvešanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām uz līguma pamata ar īpašnieku nodrošina asenizators.

Reģistrācijai sagatavotais iesniegums (pieejams šeit – SN 2. pielikums) tiek iesniegts Olaines novada pašvaldībā. Iesniegums Olaines novada pašvaldībā iesniedzams kādā no izvēlētajiem veidiem:

  • personīgi iesniedzot Olaines novada pašvaldībā;
  • pa pastu;
  • elektroniski kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Kārtība, kādā Olaines novada pašvaldība izvērtē asenizatora reģistrācijai iesniegto informāciju, noteikta saistošajos noteikumos Nr. SN7/2019.

Asenizatoru reģistrācija tiek veikta bez maksas.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu un nosēdumu izvešanai Olaines novadā reģistrētie asenizācijas pakalpojuma sniedzēji*

Pakalpojuma sniedzējs Tālrunis/ e-pasta adrese
SIA Crystal Serviss

Vējiņu iela 51, Mārupes novads, LV-2167

Tālr.: 2202 0863

e-pasts: crystalserviss@inbox.lv
SIA Marvik Serviss

Pļavnieku iela 5 – 170, Rīga, LV-1021

Tālr.: 29715396

E-pasts: marvik.serviss@inbox.lv

SIA Jakubini

Vecā Biķernieku iela 27-3, Rīga, LV-1079

Tālr.: 67186434, 22030130

e-pasts: jakubini@inbox.lv

SIA Aironi

Mēmeles iela 2G, Bauska, LV-3901

Tālr.: 29994690

e-pasts: kaspars@aironi.lv
SIA Maktens

Garā iela 28-51, Rīga

Tālr.: 29344365

e-pasts: maktens@tvnet.lv 
SIA Eco Baltia Vide

Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov.

Tālr.: 67517600

e-pasts: info@ecobaltiavide.lv
SIA AkaDAMi

Nīcgales iela 46k1-48, Rīga, LV-1035

Tālr.: 26381662

e-pasts: akadami@inbox.lv

*Atbilstoši Olaines novada pašvaldības 2019.gada 32.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN7/2019 noteiktajam