Kāpēc?

Arvien vairāk mūsu novada iedzīvotāju ar prieku atzīst – es lepojos, ka piederu šai vietai, ka esmu olainietis. Bet ar lepnumu vien mēs novadam daudz nepalīdzam. Tātad – kāpēc ir tik svarīgi deklarēt dzīvesvietu SAVĀ novadā?

Pirmkārt, kā pilntiesīgi novada iedzīvotāji jūs varat izmantot tās priekšrocības, ko pašvaldība piedāvā. Un Olaines novada pašvaldībai ir ko piedāvāt – gan nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi dažādām iedzīvotāju kategorijām, gan daudzveidīgs atbalsts ģimenēm un dažādām iedzīvotāju kategorijām - lasiet šeit.

Ne velti 2017. gadā Olaines novads ieguva pirmo vietu novadu pašvaldību grupā un 2018. gadā galveno titulu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”. Olaines novada pašvaldībā ģimeņu atbalstam ir pieejami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi ģimenēm ar bērniem un dzīvokļa pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērnu pabalsti, atbalsts sociālajā sfērā un daudz kas cits (plašāk par atbalstu ģimenēm Olaines novada pašvaldībā lasiet šeit).

Otrkārt, deklarēšanās savā novadā ir ļoti būtisks iedzīvotāju ieguldījums sava novada nākotnē, jo novada attīstības iespējas ir tieši saistītas ar tajā deklarēto iedzīvotāju skaitu. 75% no novadā deklarēto iedzīvotāju nomaksātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) nonāk pašvaldības budžetā. Tātad – jo vairāk iedzīvotāju ir deklarējuši dzīvesvietu pašvaldībā, jo lielākas iespējas pašvaldībai ir attīstīt savu infrastruktūru, labiekārtot vidi, nodrošināt vēl plašākas sociālā atbalsta iespējas, sabiedrisko kārtību, izmantot līdzekļus citām sabiedrībai nepieciešamām vajadzībām. Tāpēc būsim sava novada patrioti un atbalstīsim savu novadu, deklarējot šeit savu dzīvesvietu!

Kā?

Deklarēties ir vienkārši – to var izdarīt gan pašvaldībā, gan elektroniski www.latvija.lv.

Deklarēt dzīvesvietu elektroniski var bez maksas, bet, deklarējot dzīvesvietu klātienē, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāmaksā valsts nodeva –  4,27 eiro.

Valsts nodeva nav jāmaksā:

  • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
  • politiski represētām personām;
  • invalīdiem;
  • Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
  • pensionāriem, kuru pensija nepārsniedz valsts noteikto minimālo algu;
  • personām, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
    Lai pakalpojumu saņemtu bez maksas, personai jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.

Olaines novada iedzīvotāji dzīvesvietu var deklarēt Olainē, Zemgales ielā 33, Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā. Plašāku informāciju par dzīvesvietas deklarēšanu varat atrast Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā.  Dzīvesvieta ir jādeklarē viena mēneša laikā pēc dzīvesvietas maiņas.