Kas ir kadastra numurs - nekustamajam īpašumam piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators). Numurs tiek piešķirts īpašumam kā kopumam, kurā var būt viena vai vairākas zemes vienības ar dažādiem kadastra apzīmējumiem.

Kas ir kadastra apzīmējums - zemes vienībai, būvei, telpu grupai vai zemes vienības daļai piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators).

Kadastra numurs var gan sakrist ar zemes vienības kadastra apzīmējumu, gan atšķirties.

Līdz ko notiek nekustamā īpašuma dalīšana, apvienošana, notiek izmaiņas arī Zemesgrāmatā, ko regulē un nosaka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums, Zemesgrāmatu likums, Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās.