Ko ir iespējams izdarīt ar īpašumu un tā sastāvā esošajām zemes vienībām

 

  • Nekustamā īpašuma sadalīšana

Piemērs: Nekustamajā īpašumā Pļaviņas ir 2 zemes vienības (A un B). Īpašnieks ir nolēmis, ka zemes vienību B pārdos, bet zemes vienību A saglabās sava īpašuma Pļaviņas sastāvā.

Svarīgi: Lai abām zemes vienībām ir nodrošinātas piekļuves iespējas.

Kas jādara īpašniekam? Īpašnieks brīvā formā raksta iesniegumu Olaines novada pašvaldībai, ka vēlas sadalīt nekustamo īpašumu, kura rezultātā zemes vienība A saglabājama esošā nekustamā īpašuma sastāvā, bet zemes vienību B vēlas atdalīt kā atsevišķu nekustamo īpašumu.

Olaines novada dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu.


  • Nekustamo īpašumu apvienošana

Piemērs: Nekustamajā īpašumā Pļaviņas ir 1 zemes vienība (A) un nekustamajā īpašumā Dzērves ir 1 zemes vienība (B). Īpašnieks ir nolēmis, ka vēlas pievienot nekustamā īpašuma Dzērves sastāvā esošo zemes vienību B pie nekustamā īpašuma Pļaviņas, tādējādi dzēsot nekustamo īpašumu Dzērves un izveidojot situāciju, ka nekustamajā īpašumā Pļaviņas būs 2 zemes vienības (A un B).

Kas jādara īpašniekam? Īpašnieks brīvā formā raksta iesniegumu Olaines novada pašvaldībai, ka vēlas pievienot nekustamajam īpašumam Pļaviņas zemes vienību B no nekustamā īpašuma Dzērves.

Olaines novada dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma apvienošanu.


  • Nekustamo īpašumu un to sastāvā esošo zemes vienību apvienošana

Piemērs: Nekustamajā īpašumā Pļaviņas ir 2 zemes vienības (A un B) un nekustamajā īpašumā Dzērves ir 1 zemes vienība (C). Īpašnieks ir nolēmis apvienot zemes vienības A, B, C vienā nekustamajā īpašumā Pļaviņas izveidojot vienu veselu zemes vienību.

Svarīgi: Visas zemes vienības šajā gadījumā atrodas viena otrai blakus un tām ir kopīgas robežas.

Kas jādara īpašniekam? Īpašnieks brīvā formā raksta iesniegumu Olaines novada pašvaldībai, ka vēlas apvienot nekustamo īpašumu zemes vienības A, B, C nekustamā īpašuma Pļaviņas sastāvā, kura rezultātā izveidosies zemes vienība D (skatīt attēlā).

Olaines novada dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma apvienošanu.