Valsts zemes dienesta uzturētajā portālā https://www.kadastrs.lv/# bezmaksas var aplūkot zemes vienības atrašanās vietu, nosaukumu, adresi (ja ir piešķirta), platību, īpašuma piederību (fiziska, juridiska, pašvaldība vai valsts), kadastrālo vērtību (attiecīgajai zemes vienībai) un uzmērīšanas veidu (uzmērīta, ierādīta vai projektēta zemes vienība). Informāciju var meklēt pēc nekustamā īpašuma kadastra numura vai zemes vienības kadastra apzīmējuma.