Mirušo apbedīšana

Par miršanas fakta apliecināšanu, miršanas fakta reģistrāciju, apbedīšanas pabalsta saņemšanu un citiem saistītiem jautājumiem var uzzināt portālā latvija.lv šeit.

 

Olaines novada kapsētas apsaimnieko pašvaldības uzņēmums AS „Olaines ūdens un siltums”.

AS „Olaines ūdens un siltums” pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas ierāda kapavietu kapa rakšanai (Kalna-Baložu kapsētā Gaismās, Bērzkalnu kapsētā Pēterniekos, Pēternieku kapsētā, Olaines kapsētā Jaunolainē, Stīpnieku kapos, Uzvaras līduma kapsētā). Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams:

  • apliecinājums par ģimenes kapu esamību,
  • personu apliecinošs dokuments,
  • miršanas apliecība.

Kapavietas ierādīšana saskaņā ar Olaines novada domes lēmumu  ir maksas pakalpojums. 

Maksa par kapavietas ierādīšanu jāiemaksā AS „Olaines ūdens un siltums”.

Lai vienotos par apbedīšanas laiku un kapavietas ierādīšanu, tuviniekiem dokumenti jāiesniedz personīgi darba dienās AS „Olaines ūdens un siltums” Veselības ielā 1 B, Olainē.

Kapu apsaimniekošanas iecirkņa tālrunis 67962095.

Mirušā izvadīšanas pakalpojumus sniedz bēru rīkotāja izvēlēta un apmaksāta apbedīšanas firma. Kapliču izmanto sēru pasākumiem, kā arī mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Kapliču drīkst apmeklēt tikai ar kapu apsaimniekotāja atļauju. Pārējā laikā kapliča ir slēgta.

Saistošie noteikumi

Nr. 3/2010
Stājas spēkā: 24.03.2010
Olaines novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi
Pielikums: