Mirušo apbedīšana

Par miršanas fakta apliecināšanu, miršanas fakta reģistrāciju, apbedīšanas pabalsta saņemšanu un citiem saistītiem jautājumiem var uzzināt portālā latvija.lv šeit.


Olaines novada kapsētas apsaimnieko pašvaldības uzņēmums – AS “Olaines ūdens un siltums” ­–, kas pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas ierāda kapavietu kapa rakšanai (Kalna–Baložu kapsētā Gaismās, Bērzkalnu kapsētā Pēterniekos, Olaines kapsētā Jaunolainē, Stīpnieku kapos, Uzvaras Līduma un Sila kapos).

Jaunas kapavietas ierāda tikai Sila kapos Olaines novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, pārējos novada kapos ierāda kapavietas tikai jau esošajos ģimenes kapos.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams:

  • personu apliecinošs dokuments,
  • miršanas apliecības kopija.
    Ja ir ģimenes kapi, tad pie iepriekš minētiem dokumentiem jāpievieno apliecinājums par to esamību.
     

Lai vienotos par apbedīšanas laiku un kapavietas ierādīšanu, tuviniekiem jāsazinās ar kapu apsaimniekošanas iecirkni (pa tālruni 67962095, 29354538) un dokumenti jāiesniedz personīgi darba dienās AS “Olaines ūdens un siltums” Veselības ielā 1 B, Olainē. 

Sila kapu kapliču izmanto sēru pasākumiem, kā arī mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Pārējā laikā kapliča ir slēgta.

Mirušā izvadīšanas pakalpojumus sniedz bēru rīkotāja izvēlēta un apmaksāta apbedīšanas firma. 


Par kapu digitalizāciju Olaines novadā detalizēti lasiet te.

Olaines novada logotips

Saistošie noteikumi

Nr. 3
Stājas spēkā: 24.03.2010
Olaines novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi
Pielikums: