Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa ir Olaines novada pašvaldības iestāde, kurā Olaines novada iedzīvotāji var saņemt šādus pakalpojumus:

  • deklarēt dzīvesvietu vai  anulēt ziņas par to, saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
  • reģistrēt dzimšanas faktu;
  • reģistrēt miršanas faktu;
  • reģistrēt laulību;
  • saņemt atkārtotu dokumentu par civilstāvokļa akta reģistrāciju;
  • izdarīt labojumus vai papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistra ierakstos;
  • mainīt vārdu vai uzvārdu;
  • mainīt tautību.
Olaines novada logotips