Olaines Pieaugušo izglītības centrs

Adrese: Olaine, Zemgales iela 31,  3. stāvs

Tālrunis: 25968381, 25877788

E – pasts:  pic@olaine.lv 

Darba laiks: pirmdiena – piektdiena  9.00 – 12.00; 13.00 – 20.00

Aktualitātes


Pieaugušo izglītības centrs  darbojas saskaņā ar Olaines novada pašvaldības apstiprinātu plānu un piedāvā daudzveidīgu neformālo izglītību – te  notiek lekcijas, kursi, praktiskas nodarbības, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, tiek organizētas ekskursijas. Šo aktivitāšu mērķis ir apgūt vai pilnveidot dažādas prasmes, iegūt jaunas zināšanas un kompetences, patīkami un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.    

Olaines Pieaugušo izglītības centrā iespējams:

  • apgūt svešvalodas;
  • apgūt un pilnveidot zīmēšanas un gleznošanas prasmes;
  • mācīties pērļu pīšanu un rotu darināšanu.

Sadarbībā ar novada mācību iestāžu pedagogiem un pašvaldības iestāžu darbiniekiem notiek nodarbības profesionālo kompetenču pilnveidošanā.

Gleznošanas studijas dalībnieki aktīvi gatavo dalībnieku personālizstādes, ikgadējās labdarības izstādes, savos darbos iemūžinot novada dabasskatus un vēsturiskas vietas.

Centrā regulāri viesojas interesantas personības – dažādu profesiju pārstāvji. Iedzīvotāji ļoti iecienījuši kopīgus Liepājas un Valmieras teātra izrāžu apmeklējumus.

Pieaugušo izglītības centrs ir atvērts dažādiem novada iedzīvotāju  ierosinājumiem un gaida jaunas idejas, kā savu darbību padarīt vēl interesantāku  un daudzveidīgāku.


Ministru kabineta noteikumi Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai"

Pērļošanas nodarbība Olaines Pieaugušo izglītības centrā