Atļauja ielu tirdzniecībai

Atļauja ielu tirdzniecībai

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās

Ielu tirdzniecības atļauja: pakalpojuma apraksts portālā latvija.lv pieejams šeit.

Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai: pakalpojuma apraksts portālā latvija.lv pieejams šeit.

Pielikums: